Deze week vindt op 18 november 2015 de strafzaak plaats bij het gerechtshof te Leeuwarden tegen een vrouw die er van verdacht wordt een moord en poging tot moord gepleegd te hebben. De slachtoffers zijn haar kinderen. De rechtbank te Assen achtte de feiten in januari 2014 bewezen maar achtte de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar. Haar werd een jaar verplichte behandeling opgelegd in een psychiatrische kliniek. In hoger beroep staat vooral de vraag centraal of de vrouw handelde onder invloed van anti-depressiva. Advocaat Job Knoester betoogt dat dat het geval is en dat zijn cliënte volledig moet worden vrijgesproken. Eerder bepaalde het hof dat alles moet worden gedaan om te bepalen of medicijngebruik een rol speelde.

Bron: Dagblad van het noorden: ‘Moeder doodde kindje door antidepressiva’

Mr. Job Knoester