LinkedinTwitterFacebook

 

Strafrechtadvocaat en TBS-advocaat mr.  Job Knoester

[email protected]   /   0651483554

Job Knoester studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Op 1 januari 1996 begon hij in de advocatuur. Strafpleiter Job Knoester was bijna twintig jaar actief bij een gerenommeerd Haags advocatenkantoor, waarvan veertien jaar als partner. Op 1 oktober 2015 richtte hij samen met mr. Yvonne van der Hut het huidige strafrecht- en TBS-kantoor op.

 

Beste advocaat van Nederland

Job Knoester behoort volgens professionals tot de top tien van de beste strafrechtadvocaten van Nederland. Daarnaast kreeg hij ook een plek in de top drie van de beste strafrechtadvocaten in Zuid Holland. Dat maakte de site BAvN in 2017 bekend.

 

Specialist strafrecht, in het bijzonder zeden- en geweldszaken

Advocaat Job Knoester is specialist strafrecht en lid van de vereniging voor Nederlandse strafrechtadvocaten NVSA. Hij behandelt in het bijzonder zeden- en geweldszaken (moord en doodslag).

 

Grote deskundigheid ontwikkeld in Tbs-zaken en Cold Case zaken

Job Knoester geldt als TBS-deskundige al jarenlang als een autoriteit op het gebied van TBS. De TBS-advocaat maakte onder andere deel uit van de Taskforce TBS. Dit instituut had de opdracht om, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, het vertrouwen van onder andere advocaten en rechters in de TBS-maatregel te herstellen, door onder andere de gemiddelde behandelduur terug te brengen naar acht jaar. Deze doelstelling is gehaald, zonder af te dingen op de maatschappelijke veiligheid. De Taskforce TBS adviseerde onder andere de Staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de rechterlijke macht.

Voorts heeft TBS-deskundige Job Knoester expertise ontwikkeld in Cold Case zaken. In dit soort zaken en zaken waar TBS speelt komt hij op voor de belangen van verdachten, veroordeelden (ook voor hen die menen ten onrechte te zijn veroordeeld), nabestaanden van slachtoffers van misdrijven en voor familie van onder verdachte omstandigheden verdwenen personen.

 

Voorzitter en oprichter van de Vereniging van TBS Advocaten

Op 31 mei 2017 is de Vereniging van TBS Advocaten opgericht. TBS-specialist Job Knoester is een van de oprichters en de eerste voorzitter van de Vereniging.

 

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Op 18 juni 2015 is Job Knoester benoemd als lid van het College van het NRGD. Het College gerechtelijk deskundigen is een zelfstandig en onafhankelijk bestuursorgaan dat het NRGD bestuurt.

 

Review commissier Pieter Baan Centrum

Sinds 2018 maakt strafpleiter Job Knoester deel uit van de externe review commissie van het Pieter Baan Centrum.

 

Docent en auteur in het strafrecht

Strafrechtadvocaat Job Knoester geeft regelmatig lezingen en gastcolleges over het strafrecht, de TBS en het vak van de strafpleiter. Job Knoester is jarenlang gastdocent geweest voor Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) te Tilburg.

Strafrechtadvocaat Job Knoester is een aantal jaar docent strafrecht geweest voor de Jonge Balie-cursussen en de Landelijke Beroepsopleiding voor de advocatuur. Ook heeft hij een onderwijsinstelling opgezet bij het vorige kantoor waar hij actief was. Job Knoester heeft een aantal jaar deelgenomen aan de Vakkamer Strafrecht van de examencommissie van de Orde van Advocaten. Daarnaast is advocaat Job Knoester als auteur verbonden geweest aan het handboek “Sdu Commentaar Strafrecht”. Tevens schreef hij commentaren voor het vakblad “Nieuwsbrief Strafrecht”.

 

In verschillende geruchtmakende zaken trad Job Knoester op als raadsman.

 

Bekende zaken

De strafpleiter verleende bijstand aan de in alle instanties vrijgesproken eerste verdachte van de moord en verkrachting op Marielle de Geus in 2001. Een aantal jaar later werd een ander als de dader veroordeeld.

Strafrechtdeskundige Job Knoester verleende rechtsbijstand aan de TBS-gestelde die is veroordeeld wegens het doodschieten van een conrector op het Haagse Terra college in 2004.

Ook was Job Knoester de advocaat van Wilhelm S., de TBS-gestelde die in 2005 tijdens een ontvluchting op een boot in Amsterdam Appie Luchies om het leven bracht.

In 2007 leidden de bemoeienissen van de strafpleiter tot vrijspraak van de vader die verdacht werd van de zogenoemde Scheveningse dakmoord. In 2007 kreeg deze zaak nationale media-aandacht omdat een door een buurtbewoner met een mobiele telefoon gemaakt filmpje, van vlak na het incident, op diverse (sociale) media verscheen.

De strafrechtadvocaat behartigde tevens de belangen van de verdachte die bekend werd als “de tweede verdachte van Alphen “. Deze verdachte werd aanvankelijk verweten van tevoren over informatie te hebben beschikt van Tristan van der Vlis over de schietpartij in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011. Hierbij kwamen zes mensen om het leven. Een groot aantal mensen raakten gewond. Vooral door een proactieve opstelling van advocaat Job Knoester kwam het uiteindelijk niet tot een rechtszaak.

Als advocaat van nabestaanden die het niet eens waren of zijn met bevindingen van Justitie stond de strafrecht-deskundige onder andere Bauke Vaatstra en de ouders van Leon Groeneweg bij. Tevens verleende hij bijstand aan een groep ouders bij die hun kinderen verloren bij de busramp op 13 maart 2012 in het Zwitserse Sierre in hun zoektocht naar de waarheid .

Op dit moment bereidt advocaat Job Knoester voor een van de veroordeelden in de zogenaamde Playstation-moorden-zaak een heropening van de strafzaak voor.

Samen met strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut komt hij op voor de belangen van de TBS-gestelde die stelt ten onrechte als verdachte te zijn aangemerkt van de moord en verkrachting op Nicole van den Hurk.

In de zaak van Grietje S. betoogde Job Knoester dat zij tot haar daden kwam onder invloed van anti-depressiva (SSRI’s). Hierbij wees de strafrechtdeskundige naar de prozac killings in de VS. Grietje werd voor doodslag op haar zoontje en poging tot doodslag op haar dochter veroordeeld tot een jaar gedwongen opname in een psychiatrische kliniek.

Job Knoester heeft samen met Yvonne van der Hut in hoger beroep de verdediging op zich genomen van Aurelie V. Zij betwisten dat hun cliënte haar twee kinderen met voorbedachte rade om het leven bracht. Ook in deze zaak wordt aangevoerd dat de verdachte onder invloed van anti-depressiva (SSRI’s) tot een geweldsuitbarsting kwam.

Samen met Willem Korteling verdedigt Job Knoester Malek F. Deze man wordt verantwoordelijk gehouden voor een steekpartij op vijf mei 2018 in Den Haag waarbij drie mensen gewond raakten. Job Knoester liet eerder weten dat de familie van zijn cliënt meent dat de GGZ voor het incident ernstige steken liet vallen. Samen met Willem Korteling zal betoogd worden dat er geen sprake is geweest van een terroristisch motief.

 

Registratie rechtsgebieden

Klik hier voor de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.

 

Contact Job Knoester

Email    :  [email protected]
Mobiel  : 06-51483554