Strafrecht nieuws: cursus Wet Deskundigen

Posted by on nov 23, 2017

Den Haag, 23 november 2017   Complexe forensische opsporingsmethoden en strafrechtadvocaten Op 30 november 2017 geeft strafrechtadvocaat Job Knoester in Tilburg een praktische cursus over de Wet Deskundigen in strafzaken. In het strafrecht staan complexe forensische opsporingsmethoden steeds centraler. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen spelen vaak een rol. Het is belangrijk dat de strafpleiter dat tijdig herkent. De juridische mogelijkheden voor advocaten, maar ook onderwerpen als gedragswetenschap, het verband tussen medicatie, DNA en geweld en andere ontwikkelingen komen aan bod.   OSR voor de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten De cursus wordt via OSR voor de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten georganiseerd. Bron: Brabantse...

Read More

Hoe meer een advocaat mag bij het politieverhoor, hoe meer waarde zo’n verhoor heeft

Posted by on nov 16, 2017

  Den Haag, 16 november 2017 Onderzoek van de Erasmus Universiteit wees uit dat de aanwezigheid van een advocaat bij verhoor door de politie tot een meer waardevolle verklaring van de verdachte leidt in een strafzaak. In een blog voor Sdu betoogt strafrechtadvocaat Wendy Alberts aan de hand van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek dat een verdachtenverhoor nog effectiever en efficiënter is als advocaten in Nederland meer kunnen doen tijdens zo’n verhoor. Het wordt tijd dat de wetgever dat gaat regelen en zo de Nederlandse wet in overeenstemming brengt met de Europese richtlijn, aldus strafpleiter Alberts. Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: zelfverdediging tegen boa’s

Posted by on okt 31, 2017

  Den Haag, 31 oktober 2017   Zelfverdediging Tegen een aantal jongeren zijn op 31 oktober 2017 bij de rechtbank Den Haag celstraffen geëist wegens vermeende mishandeling van boa’s. Een van die verdachten vond dat juist het optreden van de boa’s allesbehalve tactvol en de-escalerend was. Deze jongeman werd beschuldigd van verzet bij aanhouding door de boa’s. Hij stelde dat zijn broer op te grove wijze werd gearresteerd en probeerde zijn broer te ontzetten door een duw te geven. Strafrechtadvocaat Willem Korteling betoogde dat zijn cliënt daartoe gerechtigd was. Hij stelde dat de boa’s buitensporig geweld gebruikten. Ook een beschuldiging van een beroving werd door strafpleiter Korteling krachtig tegengesproken.   Taakstraf geëist Het OM eiste tegen de cliënt van Korteling een werkstraf en geen gevangenisstraf. Op 14 november 2017 doet de rechtbank uitspraak.   Bron: Omroep...

Read More

Strafrecht nieuws: TBS en een ongemakkelijke boodschap

Posted by on okt 26, 2017

Den Haag, 26 oktober 2017   Zuiniger op TBS ‘’Als Nederland werkelijk meer veiligheid wil zullen tbs-ers niet meer moeten worden gestigmatiseerd, moet de politiek niet meer op incidenten wetten creëren en louter strenger optreden en dient de rechter meer oog te hebben voor de rechtspositie van tbs-patiënten en niet alleen voor de rest van de samenleving.’’.   Deze conclusie trekt de in strafrecht en TBS gespecialiseerde advocaat Job Knoester in een artikel voor The Post Online. Hij betoogt dat politiek, samenleving en ook de rechterlijke macht zuiniger moeten zijn op het TBS-systeem. Daarmee zouden advocaten meer handvatten worden geboden dan nu het geval is cliënten positief te adviseren mee te werken aan gedragskundige rapportages. Hierdoor zouden meer verdachten die dat nodig hebben in TBS terecht kunnen komen waardoor de veiligheid in de samenleving toeneemt.   TBS moet aantrekkelijker zijn Volgens TBS-advocaat Job Knoester valt ten aanzien van het voorkomen van ernstige delicten een positiever effect te verwachten als TBS voor verdachten aantrekkelijker wordt gemaakt dan wederom louter reageren met hardere en strengere regelgeving. Zo gaan er bijvoorbeeld sinds het aantreffen van Anne Faber stemmen op om verdachten te dwingen medewerking te verlenen aan gedragskundige rapportages of TBS op te leggen zonder dat vaststaat of er sprake is van een behandelbare stoornis. Dergelijke repressieve reacties zullen volgens strafrechtadvocaat Job Knoester alleen maar meer verzet tegen tbs opleveren met meer risico’s tot gevolg.   Bron: The Post...

Read More

STRAFRECHT NIEUWS: vrijspraken in de zaak rond Haagse ‘’politiemol’’

Posted by on okt 25, 2017

Den Haag, 25 oktober 2017   Vrijspraak in zaak Haagse ‘’politiemol’’ Op 24 oktober 2017 sprak de Haagse rechtbank in de zaak rond de Haagse ‘’politiemol’’ een cliënt van strafrechtadvocaat Willem Korteling vrij van diverse ernstige verdenkingen. Er volgde vrijspraak voor het verwijt dat de verdachte deel zou hebben genomen aan een criminele organisatie. Evenmin was er bewijs voor het treffen van voorbereidingshandelingen voor het plegen van inbraken en verzet bij aanhouding. Van de tenlastelegging bleef uiteindelijk alleen een bewezenverklaring voor een poging tot inbraak over. Daar kreeg de man drie maanden gevangenisstraf voor opgelegd. Hij had die straf bij het uitspreken van het vonnis al uitgezeten. De cliënt van Korteling hoeft niet meer de cel in.   Tevredenheid bij strafrechtadvocaat Willem korteling Strafpleiter Korteling was tevreden over de uitkomst. De woning waar zijn cliënt volgens de rechtbank had geprobeerd in te breken was niet afkomstig uit politiesystemen. Volgens de strafrechtdeskundige was er geen enkele link tussen zijn cliënt en de verdachte die in de pers de ‘’politiemol’’ is genoemd.   Veroordeling voor omkoping en lidmaatschap criminele organisatie De rechtbank Den Haag veroordeelde wel een oud-politieagent tot 4 jaar gevangenisstraf. Een andere verdachte kreeg detentie opgelegd van 3,5 jaar. De rechters vonden dat er ten aanzien van hen sprake was van omkoping en het voor (geldelijk) gewin delen van politie-informatie over mogelijke hennepkwekerijen en een persoon. De rechtbank concludeerde dat met deze informatie hennepkwekerijen werden leeggehaald. Ook bemoeide een van de verdachte zich in hoge mate met (pogingen tot) inbraken. Bovendien oordeelde de rechtbank ten aanzien van deze twee verdachten dat er sprake was van deelname aan een criminele organisatie.   Bronnen: Rechtspaak; Nu.nl; en NOS....

Read More