BOPZ of psychiatrisch patiënten recht

De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) regelt de gedwongen opname van personen in een psychiatrisch ziekenhuis. Die wet regelt verschillende procedures waarbij bijvoorbeeld geoordeeld wordt over:

-de last tot inbewaringstelling;

-de voortzetting van de inbewaringstelling;

-de voorlopige machtiging; en

-de voorwaardelijke machtiging.

Cliënten die mogelijk gedwongen opgenomen worden, verdienen de beste rechtsbijstand. Het gaat namelijk om de vrijheid van een cliënt. Een oordeel van een rechter kan leiden tot langdurige opname. Het gaat daarbij vaak ook om kwetsbare cliënten, omdat soms sprake is van een geestelijke stoornis. Om die reden is een gespecialiseerde advocaat op dit gebied van groot belang die helder kan communiceren en kennis heeft van het recht. Willem Korteling heeft die deskundigheid en staat zijn cliënten met grote betrokkenheid bij.