Strafrecht nieuws: Cursus ‘’Forensische fouten in strafzaken’’

Posted by on aug 16, 2018

Den Haag 16 augustus 2018   Cursus ‘’Forensische fouten in strafzaken’’ Vorige maand kwam De Telegraaf met het nieuws dat onderzoek wordt gedaan naar misstanden bij het NFI. Dit ziet in het bijzonder op de afdeling die steek- en slagverwondingen onderzoekt. Opleidingsinstituut College24 springt in op de actualiteit. Op 13 december 2018 wordt een actualiteiten cursus ‘’Forensische fouten in strafzaken’’ georganiseerd.   Boeiende sprekers   Verschillen tussen DNA-deskundigen Mr. dr. Marijke Malsch laat aan de hand van onderzoek zien dat er grote verschillen kunnen zijn in conclusies van DNA-deskundigen over dezelfde DNA-profielen.   Professor Derksen over interpretatie forensisch onderzoek Forensisch deskundigen van het NFI doen steeds vaker uitspraak over bewijskracht op grond van  likelihood ratio’s. Rechters, officier van justitie en advocaten kunnen hierbij fouten maken. Professor dr. Ton Derksen bespreekt aan de hand van voorbeelden hoe forensische onderzoeksresultaten het beste kunnen worden beoordeeld.   Big dat analyse en ander forensisch digitaal onderzoek Recent was bewijsvergaring via big data analyse in het nieuws. Smartphones en computers worden al regelmatig forensisch onderzocht. De mogelijkheden nemen steeds meer toe. Data uit cloudopslag en internettaps kunnen worden doorzocht. Hans Henseler is lector Digital Forensics & E-Discovery bij de specialisatie Forensische ICT aan de hogeschool Leiden. Hij zal de mogelijkheden en grenzen van forensisch digitaal onderzoek bespreken.   Vingerafdrukken, gezichtsherkenning en stemherkenning Vingerafdrukken, gezichtsherkenning en stemherkenning. Het zijn onderzoeksmethoden die zich snel ontwikkelen. Dat biedt het opsporingsapparaat mogelijkheden. Het gaat ook nog wel eens fout. Ook dit onderwerp zal om 13 december 2018 worden uitgediept.   Strafrechtadvocaat Job Knoester over Wet Deskundigen Strafrechtadvocaat Job Knoester zal de juridische kant bespreken. In het bijzonder zal hij hierbij ingaan op de mogelijkheden die de wet deskundigen strafrechtadvocaten biedt.   Aanmelding Er is veel interesse in deze cursus. U kunt zich aanmelden – zolang er nog plek is – bij college24.   Bron: college24.      ...

Read More

Strafrecht nieuws: misstanden NFI raken niet zaak Nicole van den Hurk

Posted by on aug 15, 2018

Den Haag, 15 augustus 2018   Vragen nav fouten bij het NFI Het ziet ernaar uit dat de strafzaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk zoals gepland definitief wordt behandeld van 28 tot en met 31 augustus 2018. Strafrechtadvocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut hadden het OM een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de misstanden bij het NFI. De Telegraaf kwam vorige maand met het nieuws dat er fouten zijn gemaakt bij onderzoeken naar steek- en slagwonden. De strafrechtadvocaten wilden weten of problemen bij het onderzoeksinstituut de strafzaak van hun cliënt zou kunnen raken.   Strafrechtadvocaten roepen minister Grapperhaus niet op Knoester en Van der Hut gaven eerder aan te overwegen minister Ferd Grapperhaus als getuige op te roepen als geen duidelijkheid zou worden verkregen. Op vragen van De Telegraaf liet raadsman Job Knoester weten dat bestudering van de antwoorden van het OM maakte dat hiervan is afgezien. Uiteindelijk staat het ook volgens de verdediging niet ter discussie dat Nicole van den Hurk door geweld om het leven kwam. Wel stelt zij dat de verdachte daar niet bij betrokken was.   Bronnen: De Telegraaf; Nu.nl.      ...

Read More

TBS nieuws: Acht maanden cel en TBS

Posted by on aug 9, 2018

Den Haag, 9 augustus 2018   Acht maanden cel en TBS Vandaag publiceerde de Rechtspraak een vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 7 juni 2018 waarbij een verdachte is veroordeeld tot acht maanden celstraf en TBS met dwangverpleging. De man is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling, vrijheidsberoving en vernieling. De rechtbank stelde vast dat de veroordeling ook een ‘geweldsmisdrijf’’ betreft waardoor de TBS langer dan vier jaar kan duren. De TBS is dus in potentie ongemaximeerd.   Bron: de...

Read More

TBS nieuws: Verband tussen TBS-delict en stoornis tijdens TBS-verlenging niet nodig

Posted by on aug 8, 2018

Den Haag, 8 augustus 2018   Aanwezigheid stoornis nodig om TBS te kunnen verlengen De wet stelt niet de eis dat er bij een TBS-patiënt sprake is van een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis om de TBS te kunnen verlengen. Toch moet hieraan wel zijn voldaan gelet op de aard en de strekking van de TBS-maatregel. Dat maakte het gerechtshof te Arnhem al duidelijk op 20 december 2012. Vandaag publiceerde de rechtspraak een beslissing van het hof te Arnhem d.d. 5 juli 2018 waar dit nog eens is bevestigd.   Verband tussen TBS-delict en stoornis tijdens verlenging niet nodig Het Arnhemse hof oordeelde ook op 5 juli 2018 dat de wet niet eist dat tijdens een TBS-verlengingsbeslissing herhalingsgevaar voorkomt uit een stoornis die bestond tijdens de veroordeling tot TBS. Teleurstellend is de overweging van het hof dat een verband tussen de stoornis die aanwezig is als moet worden beslist over de TBS-verlenging en het delict waarvoor TBS is opgelegd evenmin hoeft te bestaan. Deze opmerkelijke overweging onderbouwen de rechters ook niet.   Bron: De rechtspraak I; De rechtspraak...

Read More

Strafrecht nieuws: Malek F. is geen terrorist

Posted by on jul 24, 2018

Den Haag, 24 juli 2018   Strafrechtadvocaten: verdachte is geen terrorist De man die op Bevrijdingsdag drie mensen neerstak is geen terrorist. Dat betoogden strafrechtadvocaten Job Knoester en Willem Korteling op 23 juli 2018 tijdens de zitting van de rechtbank te Schiphol. De strafpleiters betoogden dat hun cliënt – Malek F. – een innerlijke psychische strijd voerde. Dat werd hem op 5 mei 2018 te veel. Dat leidde volgens de verdediging tot een impulsdoorbraak op Bevrijdingsdag.   Geen bewijs terrorisme, wel verdenking voor voorarrest Het onderzoek is nog in volle gang. De officier van justitie liet weten een terroristisch motief niet uit te sluiten. De officieren van justitie somde elementen op die volgens hun op dit moment in die richting wijzen. Knoester en Korteling verweten het OM al die elementen uit de context te halen. Hoewel de rechtbank benadrukte dat er in dit stadium van het proces niet over bewijs wordt gesproken zagen de rechters wel redenen om de verdachte nu nog in voorarrest te houden mede op verdenking van terrorisme.   Disproportioneel politiegeweld De verdediging deed meerdere onderzoekswensen die bijna allemaal zijn ingewilligd. Zij wilden onder andere de beschikking krijgen over het volledige dossier, inclusief alle camerabeelden en het dossier van de rijksrecherche. Die laatste instantie doet onderzoek naar de inzet van geweld door de politie. Knoester en Korteling betoogden dat dat in ieder geval voor een deel niet proportioneel was. Hun cliënt werd nog minstens driemaal door kogels geraakt terwijl hij al gewond op de grond lag.   Geen onderzoek in het Piet Baan Centrum – PBC De officieren van justitie voerden aan dat de verdachte psychologisch en psychiatrisch moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). De strafrechtadvocaten verzetten hier met succes tegen. Hun cliënt zal wel in de gevangenis onderzocht worden door gedragsdeskundigen. Daar wil hij graag aan meewerken.   Zitting in oktober bij rechtbank Schiphol In oktober 2018 volgt een nieuwe zitting bij de rechtbank Schiphol.   Bronnen:   Het NRC; Dagblad Trouw; SBS6 – Hart van Nederland; Omroep West; en Het Algemeen...

Read More

Strafrecht nieuws: Misstanden bij het NFI raken mogelijk lopende strafzaken

Posted by on jul 19, 2018

Den Haag, 19 juli 2018   Onderzoek naar misstanden bij het NFI – fouten in moordzaken Misstanden bij het NFI hebben mogelijk invloed op lopende en afgesloten strafzaken. Op 13 juli 2018 bracht de Telegraaf het nieuws dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid opdracht gaf tot onderzoek naar misstanden bij het forensisch instituut. Een melding van een klokkenluider was de aanleiding. Het onderzoek richt zich specifiek op onderzoek waarbij steek- en slagwonden een rol spelen. Het gaat ook om fouten in moordzaken.   Strafrechtadvocaten eisen opheldering In de zaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk deden drie deskundigen onderzoek naar de doodsoorzaak. Zij waren het niet eens over de vraag of er sprake was van steekletsel. De rechtbank besteedde in haar vonnis op 21 november 2016 veel aandacht aan het letsel. Strafrecht- en TBS-advocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut hebben nu in hoger beroep meerdere vragen aan het OM gesteld om duidelijkheid te krijgen. Zo willen zij weten of de onderzoeksmethoden die door de onderzoekscommissie onderzocht worden in de zaak van hun cliënt gebruikt zijn. Ook is een vraag van de strafpleiters of de zaak van Nicole van den Hurk door de klokkenluider is genoemd.   Minister Grapperhaus als getuige oproepen Als de strafrechtadvocaten van Jos de G. op 14 augustus 2018 geen bevredigende antwoorden hebben ontvangen zullen zij vermoedelijk onder andere Minister Grapperhaus als getuige oproepen.   Bronnen: De Telegraaf; Nu.nl; en Het Eindhovens...

Read More