TBS nieuws: Financiele problemen in TBS raken de veiligheid van de samenleving

Posted by on jan 19, 2020

Den Haag, 19 januari 2020   TBS-verloven zijn geen gunst of een recht Verloven tijdens tbs zijn geen gunst of pleziertje voor tbs-gestelden. Als het veilig is zijn verloven een onmisbaar onderdeel van een succesvolle behandeling. Het is belangrijk dat er voldoende goed gekwalificeerd personeel is in tbs. De maatregel maakt Nederland veiliger. Ex-tbs-gestelden vallen vier keer minder in herhaling als het gaat om ernstige delicten dan ex-gedetineerden. De afgelopen week stonden zeven tbs-klinieken tegenover de Staat voor de kort gedingrechter. Zij willen meer geld om te kunnen doen wat de samenleving eist: zorgen voor goede behandeling die beveiligt. Tbs-advocaat Job Knoester sprak er op 14 januari 2020 over in het radioprogramma Spraakmakers op NPO radio 1.   Voldoende TBS-personeel is in het belang van de veiligheid Tbs-deskundige Knoester wijst erop dat voldoende goed personeel bijvoorbeeld nodig is om zorgvuldig in te schatten of een tbs-gestelde op verlof kan. Als het misgaat tijdens verlof schreeuwt de samenleving moord en brand. Het is dan wel van belang klinieken de middelen te geven die ze nodig hebben in het belang van een ieders veiligheid. Uit de hele wereld komen deskundigen naar Nederland om te kijken hoe we tbs hebben ingericht. Men vindt het een knap stelsel. Job Knoester zegt in Spraakmakers dat je met de huidige tekorten echter ADO in de Champions League laat spelen.   Veel wisselingen bij TBS-personeel Een client van tbs-deskundige Knoester vertelde in 3 maanden tijd zeventig sociotherapeuten te hebben gezien. De helft kwam via een uitzendbureau. Er zijn ook cliënten van de tbs-specialist die in twee jaar tijd vijf tot zeven verschillende behandelcoördinatoren voorbij zagen komen. Het is dan voor een patiënt onmogelijk om iedere keer opnieuw de hele ziel en zaligheid bloot te leggen. Bovendien kan een nieuwe behandelaar ook weer een hele andere route inslaan. Dat komt de continuïteit en daarmee de veiligheid niet ten goede.   Bron: NPO radio 1, Spraakmakers (I); en NPO radio 1, Spraakmakers...

Read More

Strafrecht nieuws: Geen plaatsing in het Pieter Baan Centrum voor de man die zijn echtgenote om het leven bracht

Posted by on jan 13, 2020

Den Haag, 13 januari 2020   Rechtbank wijst observatie in het Pieter Baan Centrum af De Haagse verdachte die op 29 september 2019 zijn vrouw om het leven bracht hoeft niet naar het Pieter Baan Centrum. Dat besliste de rechtbank te Den Haag op 13 januari 2020. De officier van justitie vroeg de rechter de verdachte te laten opnemen ter observatie om te onderzoeken of er sprake is van een geestelijke stoornis. Strafrechtadvocaat Job Knoester verzette zich hiertegen. De rechtbank oordeelde dat verzoek om observatieplaatsing vooral was gebaseerd op de ernst van het delict maar dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de man te kampen had met een stoornis.   Strafrechtadvocaten: geen voorbedachte rade Strafrechtadvocaten Job Knoester en Wendy Alberts stellen dat de verdachte heeft gehandeld vanuit een opwelling en niet met voorbedachten rade. Zij vroegen de rechtbank om extra tijd zodat het dossier goed kan worden bestudeerd. Dat kregen de strafrechtadvocaten. Binnen twee weken kunnen zij bij de onderzoeksrechter kenbaar maken of nader onderzoek – zoals het horen van getuigen – nodig is.   Verdachte bekent levensdelict De verdachte heeft tijdens een van zijn eerste verhoren toegegeven zijn vrouw om het leven te hebben gebracht. Het stel had al wat langer problemen. De man nam na zijn daad de benen maar werd enkele dagen later opgepakt. Binnen drie maanden gaat de zaak verder bij de rechtbank te Den Haag.   Bronnen: Het Algemeen Dagblad; en Omroep...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: Nieuwe wetgeving over de zorgmachtiging en de ”TBS-weigeraar”

Posted by on jan 9, 2020

Den Haag, 9 januari 2020   TBS-deskundige Yvonne van der Hut bespreekt de Wet forensische zorg Mensen die niet willen dat hun medisch dossier deel van het strafproces gaat uitmaken kunnen hun arts, al dan niet psychiater of psycholoog verzoeken gegevens uit het dossier te verwijderen. Met die opmerking sluit strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut haar column in januari 2020 af voor het tijdschrift Timeys. In deze eerste column van het nieuwe jaar bespreekt tbs-deskundige Van der Hut nieuwe wetsbepalingen die grote invloed hebben op de tbs- en strafrechtpraktijk. De Wet forensische zorg en een aantal andere bepalingen gingen op 1 januari van dit jaar in.   Zorgmachtiging Tot 2020 kon de strafrechter een verdachte die tijdens het delict volledig ontoerekeningsvatbaar was de maatregel opleggen tot plaatsing in een psychiatrische kliniek. Dat kan nu niet meer. Daarvoor in de plaats is de zorgmachtiging gekomen. De mogelijkheden voor de rechter in een strafzaak om dit te doen zijn veel ruimer dat de oude maatregel tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis. Een van de verschillen is dat een verdachte niet meer volledig ontoerekeningsvatbaar hoeft te zijn. Belangrijk is dat de zorgmachtiging meteen kan worden ten uitvoer gelegd. Ook dus als hoger beroep wordt ingesteld.   TBS-verlenging Tot dit jaar moest de tbs-verlengingsrechter in sommige gevallen eerst via een andere rechter een rechterlijke machtiging verkrijgen voordat de tbs kon worden beëindigd. Sinds dit jaar kan de rechter die over de tbs-verlenging beslist ook zelf bepalen dat iemand aansluitend op de tbs in de reguliere psychiatrie wordt opgenomen.   Opschonen medisch dossier Een andere wijziging is dat sinds 1 januari 2020 de officier van justitie een speciale commissie om advies kan vragen als een verdachte weigert mee te werken aan onderzoek van een psycholoog en psychiater. De vraag is dan of er een medisch dossier aanwezig is en of dat bruikbaar is in de strafzaak. Hierbij gaat het om de vraag of er sprake is van een stoornis bij de verdachte. De commissie kan dan bij artsen en gedragsdeskundigen gegevens opvragen. Deze professionals zijn in principe verplicht informatie aan de commissie te geven. Hierdoor is er sprake van doorbreking van het medisch beroepsgeheim. Als de officier van justitie een machtiging weet te krijgen van de penitentiaire kamer van het gerechtshof te Arnhem kan de verkregen informatie vervolgens worden gebruikt om een gedragskundige rapportage op te stellen over de verdachte. Als iemand dat allemaal wil voorkomen kan dus worden verzocht het medisch dossier te laten opschonen.   Bron:...

Read More

Strafrechtnieuws: Inspectie Gezondheidszorg moet steekpartij Grote Marktstraat Den Haag onderzoeken

Posted by on dec 18, 2019

Den Haag, 18 december 2019   Verdachte Grote Markstraat in Den Haag was bekend bij politie en GGZ De verdachte van de drievoudige steekpartij op de Grote Marktstraat in Den Haag eind november 2019 stond volgens Omroep West bekend als een gevaar voor anderen bij GGZ-instelling Parnassia. Ook was hij bekend bij de politie.   Luis P. moest zich als verdachte bij de politie melden Omroep West is in het bezit van informatie waaruit blijkt dat Luis P. zich twee weken voor de steekincidenten had moeten melden bij de politie om als verdachte te worden gehoord. Hij verscheen niet op het politiebureau.   Strafrechtadvocaat noemt overgang van GGZ naar Kessler Stichting grote stap Omroep West meldt dat de Haagse rechtbank in maart 2019 had bepaald dat Luis P. tot maart 2020 gedwongen opgenomen kon worden om behandeling voor schizofrenie mogelijk te maken. Zonder een dergelijke behandeling was er volgens de rechtbank een risico op agressie naar mensen. Nadat de behandeling aanslaat wordt P. in oktober 2019 overgeplaatst naar een vrije woonvoorziening van de Kessler Stichting. De Haagse strafrechtadvocaat Job Knoester noemt dit in de studio van Omroep West wel een erg grote overgang. De strafpleiter is gespecialiseerd in TBS en de verdediging van mensen met psychische problemen. Hij zegt dat het goed zou zijn als de Inspectie Gezondheidszorg de kwestie onderzoekt zoals ook is gebeurd nadat Malek F. drie mensen neerstak op Bevrijdingsdag 2018 na behandeling bij Parnassia.   Onvoldoende specialisme voor opvang mensen met psychische problemen In het radioprogramma Haagse Bluf zeggen advocaat Job Knoester en wethouder maatschappelijke opvang Bert van Alphen te vrezen dat er vanaf 2020 nog meer mensen ambulant zullen worden behandeld. De professionals zijn hier nog niet klaar voor volgens Van Alphen. Hij wijst erop dat de opvang van mensen met ernstige psychische problematiek een apart specialisme is dat bij veel opvangplekken niet aanwezig is. De Kessler Stichting is gericht op de opvang van dak- en thuislozen. Niet op mensen met ernstige stoornissen.   Bron: Omroep West 1; Omroep West 2; Omroep West 3; en Omroep West...

Read More

Strafrecht nieuws: Ex-wethouder Guernaoui krijgt eindelijk het strafdossier

Posted by on dec 5, 2019

Den Haag, 5 december 2019   Rachid Guernaoui betwist alle beschuldigingen Ex-wethouder Rachid Guernaoui heeft van meet af aan de beschuldigingen aan zijn adres ontkend. Op 1 oktober 2019 deed de rijksrecherche een inval in zijn woning en in die van Richard de Mos. Beiden worden van corruptie verdacht. Guernaoui liet daarna meteen weten zich te willen verdedigen. Het Openbaar Ministerie weigerde echter het dossier te verstrekken. Volgende week komt daar verandering in.   Rechter-commissaris verklaart bezwaarschrift gegrond Strafrechtadvocaat Job Knoester diende namens zijn client Guernaoui een bezwaarschrift in tegen de beslissing van de officier van justitie om geen stukken te verstrekken. Ook startte hij een procedure bij de rechter-commissaris om nodeloze vertraging in het opsporingsonderzoek tegen te gaan. Op 28 november 2019 verklaarde de rechter-commissaris het bezwaarschrift tegen de beslissing van de officier van justitie om geen dossier te verstrekken gegrond. Na 11 december 2019 mag Guernaoui het dossier niet meer worden onthouden. Daarnaast heeft rechter-commissaris om onnodige vertraging te voorkomen de officier van justitie opgedragen daarna zo snel mogelijk Guernaoui te horen.   Guernaoui wil zich verdedigen Bij de talkshow FRITS! van Omroep West benadrukt de ex-wethouder te willen weten wat er nu aan de hand is. Hij wil zich kunnen verdedigen. Guernaoui is blij met de beslissing van de rechter-commissaris.   Bron: Omroep...

Read More

Strafrechtnieuws: Op dit moment staakt Knoester Van der Hut Alberts & Korteling Advocaten niet

Posted by on dec 2, 2019

Den Haag, 18 november 2019   Perspectief om met Sander Dekker om de tafel te gaan De Nederlandse Orde van Advocaten gaat weer met Minister Sander Dekker in gesprek. Dat signaal kwam nadat het kabinet duidelijk maakte dat de komende twee jaar 60 miljoen beschikbaar komt in een poging de hoogste nood in de sociale advocatuur tegen te gaan. Strafpleiter Robert Malewicz kwam eerder met het initiatief om in januari 2020 twee weken lang geen piket meer te doen. Aan zijn oproep werd massaal gehoor gegeven. Het Advocatenblad tekent op dat Malewicz het gebaar van de Ministerraad een mooi gebaar vindt. Wat hem betreft is de ‘’stakingsactie’’ van de baan.   127 miljoen erbij Ook met het extra geld erbij is de vergoeding die sociaal advocaten ontvangen ver onder de maat. Toch is er perspectief om weer met de Minister aan tafel te gaan. Daar kunnen de plannen van Sander Dekker en de invoering van de structurele aanbevelingen van de commissie Van der Meer aan de orde komen. In lijn met het advies van die commissie wil de advocatuur dat er jaarlijks 127 miljoen bij komt. Alleen dan kan de burger met een kleine portemonnee deugdelijke rechtsbijstand krijgen.   Kritische geluiden in de strafrechtadvocatuur Hoewel de Nederlandse Orde van Advocaten en specialisatieverenigingen leden oproepen de actie in januari 2020 af te blazen zijn er ook kritische geluiden. Zo legt het strafrechtkantoor Vlug Huisman Maarsingh op haar website op onderbouwde wijze uit waarom dat kantoor geen gevolg geeft aan de oproep van de Nederlandse Orde van Advocaten. De strafpleiters van Knoester Van der Hut Alberts & Korteling advocaten zijn het volledig eens met de kritiek in de blog van hun collega’s in Deventer. Toch komt ons Haagse strafrechtkantoor tot een andere weging. Ook wij menen dat de adviezen van de commissie Van der Meer moeten worden opgevolgd. De reactie van de politiek om nu de komende twee jaar extra geld beschikbaar te stellen maakt dat wij reden zien voor de advocatuur het gesprek met Sander Dekker weer aan te gaan. Als dat geen gewenst resultaat oplevert zal er hernieuwde stakingsbereidheid zijn. Dat weet de Minister nu ook.   De commissie Van der Meer moet worden gevolgd Sander Dekker kreeg langere tijd het verwijt alleen maar te willen praten terwijl op voorhand de uitkomst vaststond. Wij menen dat de advocatuur zichzelf niet in de positie moet plaatsen waarbij haar datzelfde verwijt kan worden gemaakt. De advocatuur moet kunnen beargumenteren en onderbouwen waarom naar de commissie Van der Meer moet worden geluisterd. Na de door de Minister gemaakte beweging moeten advocaten volgens ons kantoor opnieuw met hem de dialoog aangaan. Zo sterk als de zwakste schakel Er is nog een ander argument...

Read More