Strafrecht- en TBS-nieuws: pleidooi voor meer schorsing voorlopige hechtenis in Corona-tijd

Posted by on mrt 24, 2020

Den Haag, 24 maart 2020 Coronavirus vergroot problemen TBS-gestelden en gedetineerden Het Coronavirus beperkt mensen in hun vrijheid. Gedetineerden en tbs-gestelden hadden daar toch al niet zoveel van. Covid-19 vergroot dat probleem uit. Telefoon Strafrechtadvocaat staat roodgloeiend Strafrecht- en tbs-advocaat Job Knoester zegt in gesprek met Freek Schravesande van het NRC dat zijn telefoon roodgloeiend staat. Cliënten in de gevangenis of tbs-klinieken lopen over van vragen en onzekerheden. Gedetineerden en tbs-gestelden zijn hun verlof kwijt geraakt. Bezoek is in het belang van de gezondheid niet toegestaan. Zo wordt de wereld die toch al beperkt was wel heel klein voor deze mensen. Gevechten tussen bewaarders en gedetineerden In Italië ontstonden gevechten tussen bewaarders en gedetineerden door de onrust. Tot dusverre proberen gedetineerden, bewoners van tbs-klinieken en personeel in ons land er alles aan doen om de rust te bewaren. Maar is dat nog te doen als in een instelling het virus rondwaart? De grootste risico’s hierop ontstaan door mensen die de gevangenis in- en uitgaan. Dat zegt Ton Golstein van de penitentiaire inrichting in Almelo. Minder activiteiten in TBS-klinieken en gevangenissen Gevangenissen en tbs-klinieken hebben meerdere maatregelen getroffen. Hoe moeilijk ook: geprobeerd wordt contact te vermijden. Dat betekent dat activiteiten zoals arbeid en sport, maar ook bibliotheekbezoek en onderwijs minder mogelijk zijn. Ruimhartig omgaan met verzoeken om invrijheidstelling Jaap Brandligt van stichting Bonjo ziet dat veel gedetineerden de maatregelen wel begrijpen. Advocaat Job Knoester ervaart dat ook. De meeste van zijn cliënten heb er begrip voor dat verlof tijdelijk is opgeschort. Wel zet de strafrechtadvocaat zich ervoor in dat cliënten die door vertraging van strafzaken langer van hun vrijheid dreigen te worden beroofd in vrijheid worden gesteld. Hij hoopt dat officieren van justitie en rechters begrijpen dat gedetineerden worden geconfronteerd met angst en gezondheidsrisico’s in gesloten instellingen waar ze geen kant op kunnen. Hij rekent erop dat de magistratuur ruimhartig omgaat met verzoeken van strafrechtadvocaten om schorsing van de voorlopige hechtenis. Dat is niet alleen in het belang van de individuen die om hun vrijheid vragen in deze moeilijke tijd, maar ook in het belang van de veiligheid in de instellingen. Hoe langer mensen die hun vrijheid kwijt zijn verder dreigen te worden geïsoleerd, hoe meer spanningen optreden. Volgens de strafpleiter kunnen dit soort dingen onrust en irritaties opleveren waardoor kruidvaatjes ontstaan. Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Jongen in het water gegooid: geen poging doodslag volgens advocaat

Posted by on mrt 7, 2020

Den Haag, 7 maart 2020   Verdachte is psychosevrij Op 24 november 2019 gooide een man in Almelo een jongen van zeven jaar in het water. Hoewel hij kopje onder ging kon hij er wel staan. De vriendin van de vader van de jongen haalde hem uit het water. De vader kwam met de verdachte bij een worsteling in het water terecht. Op 6 maart 2020 voerde strafrechtadvocaat Job Knoester bij de rechtbank te Almelo aan dat de verdenking niet ziet op een poging tot doodslag en een poging tot zware mishandeling. Volgens de strafpleiter blijft het bij mishandeling. Zijn cliënt handelde vermoedelijk vanuit een psychose. Na de opname van de man in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum gaat het inmiddels veel beter met hem. Hij is psychosevrij en verblijft op een reguliere afdeling.   Behandeling via reguliere GGZ Bij de rechtbank bood de verdachte zijn excuses aan. Hij heeft de recherche een brief uitgereikt die bedoeld is voor de ouders van de jonge. Hierin schreef de verdachte spijt te hebben. Ook legt hij uit te maken te hebben met een ingewikkelde ziekte. Knoester vroeg de rechtbank zijn cliënt tijdens de pro forma zitting in vrijheid te stellen. De raadsman hekelde hierbij het trage optreden van de officier van justitie bij de aanvraag van gedragskundige rapportages. De strafrechtadvocaat voerde aan dat zijn cliënt na invrijheidstelling in de reguliere GGZ kan worden behandeld.   Verdachte blijft vast zitten Het incident maakte op zondag 24 november 2019 veel los in Almelo. De officier van justitie verzette zich tegen het verzoek van de advocaat. De rechtbank volgde dit betoog. De rechters willen eerst weten wat de bevindingen zijn van de psycholoog en psychiater die de verdachte gaan onderzoeken. De rechters willen weten wat er met de verdachte moet gebeuren. Op 18 mei 2020 gaat de strafzaak verder.   Bron:...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: Terroristen-TBS doet afbreuk aan een succesvol stelsel dat Nederland veiliger maakt

Posted by on mrt 6, 2020

Den Haag, 5 maart 2020   VVD kent onvoldoende de wettelijke mogelijkheden VVD-kamerlid Dilan Yeşilgöz lanceerde op 21 februari 2020 plannen die risico’s van terugkerende Syriëgangers moeten tegengaan. Strafrechtdeskundige Job Knoester wilde bij de talkshow Op1 in gesprek met Yeşilgöz een aantal inhoudelijke knelpunten en verbeterpunten bespreken. Hij kwam niet toe aan inhoudelijke bezwaren omdat het VVD-kamerlid niet op de hoogte bleek van de mogelijkheden die de wet nu al biedt.   Terroristen-TBS Op 2 maart 2020 betoogt Advocaat-Generaal Joep Simmelink in zijn Togacolumn in reactie op de uitzending van Op1 dat het nuttig en noodzakelijk is te onderzoeken of een terroristen-TBS op zijn plaats is. De bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie bij de universiteit Maastricht zag dat Yeşilgöz kennis ontbeert over de huidige wetgeving. Desondanks vond Simmelink dat ze wel een punt had. De Advocaat-Generaal oppert de mogelijkheid de voorwaarde voor de aanwezigheid van een stoornis los te laten als het gaat om TBS.   Onverantwoord sleutelen aan succesvolle TBS creëert risico’s TBS-advocaat Job Knoester reageerde op 4 maart 2020 in het NRC op de Togacolumn van de bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie. De strafrechtadvocaat vindt de gedachte van  Simmelink onverstandig. Volgens Knoester wordt dan gesleuteld aan een succesvol systeem dat Nederland veiliger maakt zonder dat we weten wat de risico’s daar van zijn. Hij noemt dit plan gokken met veiligheid. Strafpleiter Knoester vindt dat risico’s van Syriëgangers die terugkeren moeten worden losgekoppeld van TBS. Bovendien stelt hij dat zowel het bestuursrecht als het strafrecht mogelijkheden kent die onvoldoende worden gezien en ingezet.   TBS raakt verstopt Op 5 maart 2020 bleek uit cijfers dat in 2019 minder TBS is opgelegd dan in 2018. Wel is er nog altijd sprake van een aanzienlijk stijging ten opzicht van 2015. Job Knoester waarschuwt er voor dat TBS de plannen van Yeşilgöz en Simmelink helemaal niet aankan. Tegenover het hogere aantal TBS-opleggingen de laatste jaren staat een chronisch personeelstekort in de sector. De bezuinigingen en sluiting van drie TBS-klinieken in 2013 onder aanvoering van de partij van Yeşilgöz deden het stelsel ook al geen goed. Het systeem raakt verstopt en kampt met wachtlijsten. De TBS-advocaat pleit ervoor TBS niet te eenvoudig op te leggen. Knoester vraagt meer terughoudendheid van de magistratuur afgezet tegen populistische plannen van politieke partijen in het jaar dat de verkiezingsstrijd er aan komt.   Bronnen: Op1; NRC 1; NRC 2; en Het Advocatenblad.  ...

Read More

TBS nieuws: Cursus TBS, een samenwerking tussen de NVSA en de Vereniging van TBS-Advocaten

Posted by on feb 24, 2020

Den Haag, 24 februari 2020   Cursus TBS Op 19 maart 2020 verzorgen TBS-advocaten Job Knoester en Jan Jesse Lieftink in Breukelen een cursus over TBS. Job Knoester is voorzitter van de Vereniging voor TBS-Advocaten. Jan Jesse Lieftink is algemeen bestuurslid. De cursus komt tot stand door samenwerking van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) en de Vereniging voor TBS-Advocaten.   Alle belangrijke ontwikkelingen in de wondere wereld van TBS Het is voor strafrechtadvocaten onmisbaar om voldoende kennis over TBS te hebben. Het is de zwaarste maatregel die het wetboek van strafrecht kent. Er zijn weinig TBS-gestelden die korter dan acht jaar in een TBS-kliniek verblijven. In potentie kan de beveiligings- en behandelmaatregel vaak levenslang duren. In de cursus op 19 maart 2020 behandelen Job Knoester en Jan Jesse Lieftink alle belangrijke ontwikkelingen in de wondere wereld van TBS. Aanmelden kan hier.   Bron:...

Read More

TBS nieuws: Cursus TBS en Wet forensische zorg in Groningen

Posted by on feb 23, 2020

Den Haag, 23 februari 2020   Cursus TBS voor strafrechtadvocaten Op 5 maart 2020 verzorgt TBS-deskundige Job Knoester in Groningen een cursus TBS voor PPP-opleidingen. Dat instituut organiseert juridische opleidingen voor Noord Nederland. Ook de Wet forensische zorg komt aan bod.   TBS is een zware maatregel TBS is een zware maatregel die mensen lang van hun vrijheid berooft. Er zijn maar weinig TBS-gestelden die korter dan acht jaar in een TBS-kliniek verblijven. In veel gevallen kan TBS zelfs levenslang duren. Om deze reden is het essentieel dat strafrechtadvocaten de ins en outs van een dreigende of opgelegde TBS weten te herkennen. In deze cursus wordt op praktische wijze antwoord gegeven op talloze vragen waar de strafpleiter tegen aan kan lopen.   Bron: PPP-opleidingen, juridische opleidingen voor Noord-...

Read More

Strafrecht nieuws: Help, een lockdown in de gevangenis

Posted by on feb 22, 2020

Den Haag, 22 februari 2020   Zoektocht naar wapens in de gevangenis Zaanstad Begin deze maand is in de gevangenis te Zaanstad met man en macht gezocht naar wapens. Dat gebeurde tijdens een lockdown waarbij de gedetineerden nagenoeg werden afgesloten van de buitenwereld. Advocaat Christiaan Kwint gaat in een column voor het tijdschrift Timeys in op de vraag wat een lockdown is en wat de gevolgen zijn.   Lockdown als gevolg van dreiging liquidatie Een lockdown vindt plaats als er sprake is van (dreiging van) een ernstig geweldsincident. Deze maand zou het gaan om dreiging van de liquidatie met een wapen in de penitentiaire inrichting. In december 2019 was er ook sprake van een lockdown in de gevangenissen te Zutphen en Grave.   Directeur van de gevangenis verantwoordelijk voor orde en veiligheid In zijn column wijst Christiaan Kwint er op dat de directeur van de gevangenis verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid. Hier passen bevoegdheden bij. Als dat nodig is kan een soort mobiele eenheid in de gevangenis worden ingezet. Dit is de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening. In deze bijzondere omstandigheden zijn de gedetineerden verplicht bevelen op te volgen. Als dat niet gebeurt volgt mogelijk bestraffing. Pas achteraf kan door de beklagrechter worden getoetst of het gegeven bevel en de eventueel opgelegde straf terecht is gegeven.   Vergaande bevoegdheden gevangenisdirecteur De bevoegdheden van de gevangenisdirecteur kunnen ver gaan. Niet alleen kan het gedetineerden worden verboden deel te nemen aan bepaalde activiteiten, of kunnen zij in afzondering worden geplaatst, maar ook is bijvoorbeeld onderzoek aan het lichaam of zelfs in het lichaam mogelijk. Ook kan contact met de buitenwereld worden beperkt.   Vraag je strafrechtadvocaat wat je rechten zijn Al met al kunnen de bevoegdeheden van de directeur van de gevangenis in het belang van de orde en veiligheid de lichamelijke integriteit en vrijheid van gevangenen aantasten. Dat is altijd vervelend, maar helemaal als de betrokken gedetineerde zelf niks verkeerd heeft gedaan. Toch vraagt de orde en veiligheid soms dat een ieder zich aan dergelijke maatregelen onderwerpt. Dat mag uiteraard nooit langer duren dan noodzakelijk is. Christiaan Kwint adviseert in zijn column gedetineerden die twijfelen aan de rechtmatigheid van opgelegde maatregelen contact op te nemen met hun advocaat.   Bron:...

Read More