Strafrecht nieuws: Ex-wethouder Guernaoui krijgt eindelijk het strafdossier

Posted by on dec 5, 2019

Den Haag, 5 december 2019   Rachid Guernaoui betwist alle beschuldigingen Ex-wethouder Rachid Guernaoui heeft van meet af aan de beschuldigingen aan zijn adres ontkend. Op 1 oktober 2019 deed de rijksrecherche een inval in zijn woning en in die van Richard de Mos. Beiden worden van corruptie verdacht. Guernaoui liet daarna meteen weten zich te willen verdedigen. Het Openbaar Ministerie weigerde echter het dossier te verstrekken. Volgende week komt daar verandering in.   Rechter-commissaris verklaart bezwaarschrift gegrond Strafrechtadvocaat Job Knoester diende namens zijn client Guernaoui een bezwaarschrift in tegen de beslissing van de officier van justitie om geen stukken te verstrekken. Ook startte hij een procedure bij de rechter-commissaris om nodeloze vertraging in het opsporingsonderzoek tegen te gaan. Op 28 november 2019 verklaarde de rechter-commissaris het bezwaarschrift tegen de beslissing van de officier van justitie om geen dossier te verstrekken gegrond. Na 11 december 2019 mag Guernaoui het dossier niet meer worden onthouden. Daarnaast heeft rechter-commissaris om onnodige vertraging te voorkomen de officier van justitie opgedragen daarna zo snel mogelijk Guernaoui te horen.   Guernaoui wil zich verdedigen Bij de talkshow FRITS! van Omroep West benadrukt de ex-wethouder te willen weten wat er nu aan de hand is. Hij wil zich kunnen verdedigen. Guernaoui is blij met de beslissing van de rechter-commissaris.   Bron: Omroep...

Read More

Strafrechtnieuws: Op dit moment staakt Knoester Van der Hut Alberts & Korteling Advocaten niet

Posted by on dec 2, 2019

Den Haag, 18 november 2019   Perspectief om met Sander Dekker om de tafel te gaan De Nederlandse Orde van Advocaten gaat weer met Minister Sander Dekker in gesprek. Dat signaal kwam nadat het kabinet duidelijk maakte dat de komende twee jaar 60 miljoen beschikbaar komt in een poging de hoogste nood in de sociale advocatuur tegen te gaan. Strafpleiter Robert Malewicz kwam eerder met het initiatief om in januari 2020 twee weken lang geen piket meer te doen. Aan zijn oproep werd massaal gehoor gegeven. Het Advocatenblad tekent op dat Malewicz het gebaar van de Ministerraad een mooi gebaar vindt. Wat hem betreft is de ‘’stakingsactie’’ van de baan.   127 miljoen erbij Ook met het extra geld erbij is de vergoeding die sociaal advocaten ontvangen ver onder de maat. Toch is er perspectief om weer met de Minister aan tafel te gaan. Daar kunnen de plannen van Sander Dekker en de invoering van de structurele aanbevelingen van de commissie Van der Meer aan de orde komen. In lijn met het advies van die commissie wil de advocatuur dat er jaarlijks 127 miljoen bij komt. Alleen dan kan de burger met een kleine portemonnee deugdelijke rechtsbijstand krijgen.   Kritische geluiden in de strafrechtadvocatuur Hoewel de Nederlandse Orde van Advocaten en specialisatieverenigingen leden oproepen de actie in januari 2020 af te blazen zijn er ook kritische geluiden. Zo legt het strafrechtkantoor Vlug Huisman Maarsingh op haar website op onderbouwde wijze uit waarom dat kantoor geen gevolg geeft aan de oproep van de Nederlandse Orde van Advocaten. De strafpleiters van Knoester Van der Hut Alberts & Korteling advocaten zijn het volledig eens met de kritiek in de blog van hun collega’s in Deventer. Toch komt ons Haagse strafrechtkantoor tot een andere weging. Ook wij menen dat de adviezen van de commissie Van der Meer moeten worden opgevolgd. De reactie van de politiek om nu de komende twee jaar extra geld beschikbaar te stellen maakt dat wij reden zien voor de advocatuur het gesprek met Sander Dekker weer aan te gaan. Als dat geen gewenst resultaat oplevert zal er hernieuwde stakingsbereidheid zijn. Dat weet de Minister nu ook.   De commissie Van der Meer moet worden gevolgd Sander Dekker kreeg langere tijd het verwijt alleen maar te willen praten terwijl op voorhand de uitkomst vaststond. Wij menen dat de advocatuur zichzelf niet in de positie moet plaatsen waarbij haar datzelfde verwijt kan worden gemaakt. De advocatuur moet kunnen beargumenteren en onderbouwen waarom naar de commissie Van der Meer moet worden geluisterd. Na de door de Minister gemaakte beweging moeten advocaten volgens ons kantoor opnieuw met hem de dialoog aangaan. Zo sterk als de zwakste schakel Er is nog een ander argument...

Read More

Strafrecht nieuws: Wendy Alberts blogt over het belang van strafrechtspecialisten

Posted by on nov 21, 2019

Den Haag, 21 november 2019   Verdachten hebben baat bij een in strafrecht gespecialiseerde advocaat Bij een ernstig medisch probleem gaat u naar een specialist. De huisarts zal u doorverwijzen. In een blog voor Timeys maakt strafrechtadvocaat Wendy Alberts een vergelijking voor de situatie dat u met een ernstig juridisch probleem zit. Als u verdacht wordt van een misdrijf en uw vrijheid op het spel staat is het verstandig een in strafrecht gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Strafpleiter Alberts raadt verdachten aan hun advocaat vragen te stellen en bewust te kiezen wie u met de verdediging van uw vrijheid vertrouwt.   Bron:...

Read More

TBS nieuws: Zorgconferenties onmisbaar in TBS

Posted by on nov 21, 2019

Den Haag, 21 november 2019   Zorgconferenties steeds belangrijker in TBS De zorgconferentie wordt steeds belangrijker in tbs. Bij zo’n bijeenkomst wordt door een groot aantal betrokkenen gesproken over het traject van een tbs-patiënt. Ook de tbs-gestelde zelf is er bij. Hij wordt bijgestaan door zijn advocaat. Als er een impasse in de behandeling is wordt bekeken of die kan worden doorbroken. Regelmatig zijn er verrassende uitkomsten. Vaak hervindt de tbs-gestelde behandelmotivatie.   Meer op inhoud bekijken waar TBS-gestelde thuis hoort Bert Bezemer en Peter Oosterom van DJI, Divisie Individuele Zaken, stonden aan de wieg van de zorgconferentie. Het begon als een pilot. Inmiddels is het een belangrijk deel van de behandeling van personen die lang in tbs verblijven. Bezemer en Oosterom vertellen aan DJIzien hoe het idee ontstond en wat de waarde van de zorgconferentie is. Het is hun taak te bekijken waar justitiabelen moeten worden geplaatst. Zij liepen er tegen aan dat vaak naar logistiek en praktische zaken werd gekeken en niet naar de inhoud. Zij wilden anders met mensen omgaan. Zo ontstond de gedachte om op inhoudelijke gronden te onderzoeken wat de juiste plek is voor ene tbs-gestelde.   Zorgconferenties leveren altijd wat op Zorconferenties zijn laagdrempelig en informeel. Het is volgens Bezemer en Oosterom intensief maar echt de moeite waard. Inmiddels vonden er sinds 2014 ongeveer 150 zorgconferenties plaats. Steeds wordt geprobeerd naar een concreet doel toe te werken. Het kan gaan om een overplaatsing of uitstroom naar een ander instelling. Het komt voor dat het resultaat minder concreet is. Toch levert het altijd iets op.   TBS-rechter De verslagen van de zorgconferenties worden gevoegd in de dossiers van de rechtbank. Als de rechter moet beslissen over de vraag of tbs moet worden verlengd kan hij ook deze informatie meewegen.   TBS-advocaten Ook tbs-advocaten zijn positief. Tbs-deskundige Job Knoester schreef recent samen met Bert Bezemer en Peter Oosterom een artikel voor het Strafblad over de zorgconferentie. Tbs-advocaat Abdel Ytsma zegt tegen DJIzien vaak verrassende inzichten te zien. Hij is bij met het out of the box denken.   Veiligheid staat voorop Oosterom benadrukt dat de veiligheid voorop staat. Het blijft de kunst om zorgvuldig na te denken over een bijzonder groep mensen.   Bron: DJIzien,...

Read More

Strafrecht nieuws: Ouders eisen nieuw onderzoek in cold case naar de dood van Leon Groeneweg

Posted by on nov 20, 2019

Den Haag, 20 november 2019   Cold case specialist Wendy Alberts wil nieuw onderzoek Het onderzoek naar het verdachte overlijden van Leon Groeneweg moet worden heropend. Dat betoogde strafrechtadvocaat Wendy Alberts op 13 november 2019 bij het gerechtshof te Den Haag. Het Openbaar Ministerie wil de zaak tegen de zin van de ouders van Leon laten rusten. Alberts concludeerde dat politie en het Openbaar Ministerie niet tot het uiterst zijn gegaan in het onderzoek. Zij startte samen met strafpleiter Job Knoester een artikel 12 procedure. Wendy Alberts werkte voordat zij advocaat werd bij de politie op de afdelingen cold cases en gedragsanalyse. De strafrechtadvocaat vroeg om nader onderzoek door een nieuw onafhankelijk team van de politie   Leon Groeneweg wilde breken met groep criminele vrienden In juni 2008 verdween Leon Groeneweg. Na een ruime week werd hij levenloos gevonden in het Brielse Meer bij Voorne-Putten. Vlak daarvoor had hij zijn ouders verteld te willen breken met een groep vrienden die zich bezig hield met criminaliteit. Hoewel het Openbaar Ministerie uitgaat van verdrinking en niet van een misdrijf ziet Wendy Alberts redenen voor verder onderzoek. In 2016 is het lichaam van Leon opgegraven en onderzocht. Deskundigen concludeerden dat het aannemelijker is dat Leon al dood was voordat hij in het water terecht kwam. Bovendien heeft zich een getuige gemeld bij strafpleiter Alberts die over de zaak wil spreken.   Gedrogeerd en vermoord De ouders van Leon gaan er vanuit dat er sprake is van een misdrijf. Zij stellen dat Leon eerst is gedrogeerd en daarna vermoord. Het gerechtshof te Den Haag doet over een aantal weken uitspraak.   Bronnen: Het Algemeen Dagblad; Crimesite; en...

Read More

Strafrecht nieuws: Bespreking cold cases in ”Moordsporen” leidt tot Kamervragen

Posted by on nov 19, 2019

Den Haag, 19 november 2019   Kamervragen naar aanleiding van het boek Moordsporen De inkt van het boek ‘’Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases’’ is nog maar net droog of er worden al Kamervragen in de Tweede Kamer gesteld. Michiel van Nispen van de SP diende ze in, maar het CDA, de D66, de PVV, de PvdA, de Volkspartij voor vrijheid en democratie  en GroenLinks deden mee.   Onafhankelijke commissie voor nabestaanden Schrijvers Jolande van der Graaf en Dick Gosewehr hadden het er maar druk mee. In het boek van de misdaadjournalist en oud-rechercheur worden zeven onopgeloste ernstige zaken besproken. De Kamervragen van de diverse politieke partijen gaan onder andere over het voorstel van strafrechtadvocaat Job Knoester om een onafhankelijke commissie in te stellen die cold cases zou moeten onderzoeken als nabestaanden het niet eens zijn met bevindingen van Justitie. De in cold cases gespecialiseerde advocaat bepleit al langer de invoering van een dergelijke commissie.   Wel een commissie voor veroordeelden maar niet voor nabestaanden Aan RTV Drenthe legt Dick Gosewehr uit dat je nergens terecht kan als je het niet eens bent met de wijze waarop de politie onderzoek deed. Behalve bij de politie zelf. Het is opmerkelijk dat er – terecht – wel een commissie is die afgesloten zaken kan onderzoeken voor veroordeelden die stellen onterecht als dader te zijn aangemerkt, maar niet voor slachtoffers en nabestaanden van zware misdrijven.   Nabestaanden voelen zich in de steek gelaten Jolande van der Graaf zegt in gesprek met Jeroen van Inkel van NPO radio 5 dat veel nabestaanden zich in de steek gelaten voelen door de autoriteiten.   Bronnen: RTV Drenthe; NPO radio 5; Het Algemeen Dagblad; Bol.com; en De Tweede Kamer....

Read More