Strafrecht nieuws: Haken en ogen aan vonnis Thijs H.

Posted by on aug 2, 2020

Den Haag, 2 augustus 2020 Haken en ogen aan vonnis Thijs H. Het vonnis van de rechtbank Limburg van 30 juli 2020 in de zaak tegen Thijs H. kent nogal wat haken en ogen. Nu.nl sprak met klinisch psycholoog Jan Derksen en strafrecht- en tbs-advocaat Job Knoester. Geheel of deels ontoerekeningsvatbaar Thijs H. werd veroordeeld voor drie moorden. In de strafzaak stond niet zozeer de vraag centraal of Thijs H. de dader was. Wel in hoeverre hem het uitgeoefende geweld kon worden aangerekend. Het Pieter Baan Centrum adviseerde de rechtbank de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar te beschouwen. Het is opvallend dat de rechtbank dit advies niet heeft overgenomen. Meestal gebeurt dat wel. Advies TBS eerder te laten starten In het vonnis van de Limburgse rechtbank is nog een tweede bijzonderheid. Aan Thijs H. is een gevangenisstraf van 18 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. De rechtbank heeft hierbij wel de Minister geadviseerd de tbs te laten starten nadat Thijs H. er zes jaar van zijn gevangenschap op heeft zitten. Knoester begrijpt de rechtbank niet goed Bij de huidige wetgeving begint de tbs na tweederde van de gevangenisstraf als die ook is opgelegd. In dit geval heeft de rechter gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid de Minister te adviseren de tbs eerder in te laten gaan. Tegen Nu.nl zegt tbs-deskundige Knoester niet te denken dat dit advies wordt overgenomen. De strafrechtadvocaat zegt niet goed te begrijpen waarom de rechtbank de opgelegde gevangenisstraf niet heeft aangepast aan de kennelijk gevoelde noodzaak de behandeling eerder te laten starten. Verlof onmisbaar voor succesvolle TBS-behandeling Ook als de Minister wel meegaat met het advies van de rechtbank zal dat volgens de tbs-advocaat problemen opleveren. Eventueel noodzakelijk gevonden verlof is namelijk pas mogelijk nadat tweederde van de celstraf erop zit. In dit geval na twaalf jaar. Knoester stelt dat dit tot frustraties kan leiden bij de tbs-gestelde en behandelaar. De tbs-deskundige zeg niet dat na twee jaar daadwerkelijk verlof moet volgen, maar als de behandelaren dit in de eerste zes jaar nodig vinden is dat nu onmogelijk. Hierbij is het besef van belang dat verlof geen gunst aan of pleziertje voor tbs-gestelden is. Wel is verlof een onmisbaar deel van de doorgaans succesvolle tbs-behandeling. Advies: zo min mogelijk combinatie lange gevangenisstraffen met TBS In 2015 adviseerde de Taskforce behandelduur verkorting tbs de rechterlijke macht zo min mogelijk lange gevangenisstraffen op te leggen in combinatie met tbs. De bedoeling was detentieschade zoveel mogelijk te voorkomen. Knoester vergelijkt lange gevangenisstraffen samen met tbs als het geven van advies aan de man met een hartaandoening eerst een marathon te lopen voor hij wordt geopereerd. Hoger beroep kan uiterlijk op 13 augustus 2020 Op uiterlijk 13 augustus 2020 kunnen het...

Read More

Strafrecht nieuws: Keith Bakker is stellig geen strafbare feiten te hebben gepleegd en is nergens bang voor

Posted by on jul 22, 2020

Den Haag, 22 juli 2020 Rechtbank wijst verzoek om getuigen te horen toe Op 22 juli 2020 behandelde de rechtbank te Amsterdam opnieuw een zitting in de zaak tegen Keith Bakker. Het OM verwijt de verslavingsdeskundige seksueel misbruik. Strafrechtadvocaat Job Knoester nam recent de belangenbehartiging van Bakker op zich. Hij liet weten dat zijn cliënt heel stellig is geen strafbare feiten te hebben gepleegd. Bakker ontkent een relatie te hebben gehad met de aangeefster toen zij minderjarig was. Bovendien stelt hij geen misbruik te hebben gemaakt van een overwichtssituatie. Om het standpunt van zijn cliënt aannemelijk te maken vroeg strafpleiter Knoester de vrouw die aangifte deed en haar ouders als getuigen te mogen horen. De officier van justitie verzette zich niet tegen dit verzoek. De rechtbank stemde in met het verzoek. All the way in het Pieter baan Centrum Daarnaast liet advocaat Knoester weten dat zijn cliënt van plan is volledig mee te werken tijdens het onderzoek in het Pieter Baan Centrum dat nog moet worden verricht. Via zijn advocaat liet Bakker weten  all the way te gaan. De cliënt van Knoester is nergens bang voor. Wel wil de verdediging dat alle relevante informatie bij het onderzoek wordt betrokken. De rechtbank ging ermee akkoord dat gegevens over behandelingen die Keith Bakker onderging na het contact met de vrouw die aangifte deed bij het onderzoek worden betrokken. De rechter-commissaris zal hier concrete invulling aan geven. Nieuwe terechtzitting Op 8 oktober 2020 vindt nieuw een zitting plaats. Bronnen: Hart van Nederland en Rtl...

Read More

TBS nieuws: TBS-stelsel raakt verstopt

Posted by on jul 18, 2020

Den Haag, 18 juli 2020 Steeds meer wachtlijsten in TBS Het TBS-stelsel raakt verstopt. Aan de voor- en achterkant lopen de wachtlijsten fors op. Het dagblad Trouw trekt deze conclusie op basis van recente cijfers van het ministerie van justitie en veiligheid. Wachten op TBS-behandelplekken Op dit moment wachten 45 personen in de gevangenis op een noodzakelijke behandelplek in een TBS-kliniek. Ook aan het einde van de behandeltrajecten zijn er forse wachtlijsten. Vaak stromen TBS-gestelden na een TBS-kliniek door naar een andere instelling, zoals een begeleide woonvoorziening. Ook hier is er te weinig plek. Het gevolg is dat er in 2019 slechts 74 voorwaardelijke beëindigingen waren. In 2018 waren dat er nog 120. Frustraties bij TBS-gestelden en personeel TBS-advocaat Job Knoester en Hyacinthe van Bussel – directrice van TBS-kliniek de Rooyse Wissel en voorzitter van TBS Nederland – zien frustraties bij patiënten en personeel door de vertragingen. Bovendien kost het de samenleving geld. Minder tolerantie burgemeesters voor TBS-gestelden Strafrechtadvocaat Knoester en Van Bussel zien een belangrijke oorzaak in de opstelling van gemeenten. Er is steeds minder acceptatie om TBS-gestelden die in de kliniek klaar zijn op te nemen in de samenleving. Knoester spreekt over een Michael P. effect. Burgemeesters zeggen geen Michael P. te willen. Het opmerkelijke is dat de moordenaar van Anne Faber juist geen TBS had gekregen na ernstige zedendelicten voordat hij Anne Faber om het leven bracht. Meer TBS Opvallend is ook dat rechters na de aanhouding van Michael P. in 2017 steeds vaker TBS opleggen.  Strafpleiter Knoester en Van Bussel denken niet dat dat toevallig is. TBS-instellingen worden op deze manier geconfronteerd met steeds meer nieuwe patiënten terwijl ze ook minder snel de kliniek kunnen verlaten. Sluiting TBS-klinieken in 2013 In 2013 sloot toenmalig staatssecretaris Fred Teeven drie TBS-klinieken. Daar is veel capaciteit en kwaliteit mee vernietigd. Anders dan Knoester denkt Van Bussel dat klinieken heropenen geen oplossing is. Zij vindt de huidige stijging van TBS-gestelden te klein en denkt dat het aantal jaarlijkse opleggingen wisselt. Bron:...

Read More

Strafrecht- en TBS- advocaten verdedigen geen monsters

Posted by on jul 16, 2020

Den Haag, 16 juli 2020 Strafrechtadvocaten verdedigen niet gruwelijke daden, wel de mensen er achter Strafrecht- en TBS- advocaten verdedigen geen monsters. Wel wordt opgekomen voor mensen die ervan verdacht worden iets vreselijkste te hebben gedaan of voor personen die al tot bijvoorbeeld TBS zijn veroordeeld. Strafpleiters verdedigen niet gruwelijke daden, maar wel de mens achter de verdenking of veroordeling. Ons kantoor vertegenwoordigt tussen de vijftien en twintig procent van alle tbs-gestelden in Nederland. Wij zien daardoor heel veel. Het valt op dat vrijwel alle mensen die in TBS terecht komen slachtoffer zijn geweest van onveiligheid voordat ze dader werden. Dat is geen excuus om misdrijven te plegen. Wel zit daar een (deel van de) verklaring achter. Bovendien kan de stelling worden betrokken dat iedereen in de juiste – op misschien beter gezegd verkeerde – omstandigheden in staat is tot geweld. Strafpleiters halen het onderste uit de kan Advocaten krijgen steeds weer op verjaardagsfeestjes of in de voetbalkantine de vraag waarom we altijd het onderste uit de kan willen halen voor onze cliënten. In haar column voor Femke Fataal legt strafrechtadvocaat Wendy Alberts uit waarom zij dit doet. Bron: Femke...

Read More

Strafrecht nieuws: OM handelt onbehoorlijk in zaak rond Haagse ex-wethouder

Posted by on jul 10, 2020

OM handelt onbehoorlijk Het OM handelt onbehoorlijk door heden een persbericht uit te brengen met nieuwe beschuldigingen die niet gedragen worden door onderbouwing. Rachid Guernaoui wordt niet in staat gesteld zich te verdedigen. Hij heeft geen dossier op het moment dat het OM de publiciteit zoekt. Toch wil hij heel duidelijk zijn: de beschuldigingen van het OM zijn onterecht, onjuist en onwaar. De Haagse ex-wethouder en zijn advocaat Job Knoester zien het vervolg met vertrouwen tegemoet. Niets belastends De aanvankelijke beschuldigingen over onrechtmatige subsidies zijn kennelijk van tafel. In mei 2020 is Rachid Guernaoui door de Rijksrecherche gehoord. De verdediging is toen geschrokken. Het OM bleek niets belastends tegen Rachid Guernaoui te hebben en komt nu met een enorme draai als het gaat om de beschuldigingen. De beschuldigingen over onrechtmatige subsidies zijn blijkbaar van tafel. Beïnvloeding verkiezingen Hoewel heel politiek Den Haag – recent de burgemeester nog – vraagt om spoedige duidelijkheid wil het OM de zaak laten voortslepen tot eind 2021 / 2022. Op die manier worden de gemeenteraadsverkiezingen in 2022...

Read More

Strafrecht nieuws: Bij volledige ontoerekeningsvatbaarheid geen gevangenisstraf voor driedubbele moord of doodslag

Posted by on jun 28, 2020

Den Haag, 28 juni 2020 Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar volgens Pieter Baan Centrum (PBC) De afgelopen week begon het proces tegen Thijs H. Hij wordt verdacht van drie moorden. Het is nog maar de vraag of Thijs H.  gevangenisstraf krijgt. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) adviseren de rechtbank de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Als de rechters dat overnemen betekent dat dat Thijs H. de moorden niet kunnen worden aangerekend. Dan is gevangenisstraf niet mogelijk. Het OM en de nabestaanden hebben twijfels over het advies van de gedragsdeskundigen. Op 20 juni 2020 besteedde EenVandaag aandacht aan de ingewikkelde vraag die de rechters over de toerekenbaarheid hebben te beantwoorden. Strafrechtadvocaat en TBS-deskundige Job Knoester is expert als het gaat om onderzoeken door het Pieter Baan Centrum. Hij gaat in op de vraag of iemand dat onderzoeksinstituut voor de gek kan houden. Ook pleit de advocaat voor onderzoek naar de vraag of de GGZ niet meer middelen moet krijgen om mensen met psychische problemen te behandelen. Bron: EenVandaag vanaf minuut...

Read More