Den Haag, 16 november 2017

Onderzoek van de Erasmus Universiteit wees uit dat de aanwezigheid van een advocaat bij verhoor door de politie tot een meer waardevolle verklaring van de verdachte leidt in een strafzaak. In een blog voor Sdu betoogt strafrechtadvocaat Wendy Alberts aan de hand van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek dat een verdachtenverhoor nog effectiever en efficiënter is als advocaten in Nederland meer kunnen doen tijdens zo’n verhoor. Het wordt tijd dat de wetgever dat gaat regelen en zo de Nederlandse wet in overeenstemming brengt met de Europese richtlijn, aldus strafpleiter Alberts.

Bron: SDU