Jeugd(straf)recht

Minderjarigen kunnen net als volwassenen met politie en justitie in aanraking komen. In het jeugdstrafrecht gelden net wat andere regels dan binnen het reguliere strafrecht. Dat geldt bijvoorbeeld voor het strafproces zelf, maar ook voor het soort straf (jeugddetentie) of maatregel (GBM of PIJ, ook wel jeugd-tbs genoemd) die de rechter eventueel kan opleggen. Het is dan ook belangrijk om een gespecialiseerde advocaat te hebben op het gebied van het jeugdstrafrecht. Willem Korteling biedt die specialisatie en komt met veel inzet op voor de belangen van zijn minderjarige cliënten. Hij staat pal achter de minderjarige cliënt en gaat zo nodig de juridische strijd aan om het beste resultaat te krijgen. Willem Korteling zorgt voor goed overleg. Als de belangen van zijn cliënt zich daar niet tegen verzetten doet hij dat natuurlijk ook met zijn of haar ouders omdat ook zij een belangrijke rol kunnen spelen in een dergelijk proces.

 

Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP)

In sommige gezinnen komen problemen voor. Die problemen kunnen aanleiding zijn voor een instantie als de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek in te stellen. Als de ontwikkeling van een jeugdige ernstig wordt bedreigd en andere hulp niet volstaat, kan een rechter de ondertoezichtstelling (ots) uitspreken, waarbij het gezin verplicht ondersteuning bij de opvoeding krijgt. Dat is een ingrijpende beschermingsmaatregel. Het kan nog verder gaan. In sommige gevallen kan een rechter zelfs oordelen dat de jeugdige uit huis wordt geplaatst (uhp).  In dit soort ingrijpende procedures verleent Willem Korteling ook gespecialiseerde bijstand waarbij hij nauw en regelmatig contact met zijn cliënt onderhoudt.