Den Haag, 11 februari 2017

 

Lege politieke uitspraken in verkiezingsprogramma

De VVD wil dat vormfouten van justitie hersteld moeten kunnen worden. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij die nu nog onderdeel van de regering uitmaakt.

Leidse studenten journalistiek van Nieuwscheckers zochten uit hoe het nu feitelijk zit. Zij spraken onder andere met de in strafrecht gespecialiseerde advocaat Job Knoester. Hij moest in eerste instantie lachen om dit VVD-plan. Vormfouten leiden er al lang vrijwel nooit toe dat een verdachte vrijuit gaat. Volgens hem zijn ‘’ dit soort lege politieke uitspraken echt om zieltjes te winnen’’.

Vormfouten beter voorkomen

Indien de politiek werk wil maken van vormfouten zou de energie er beter in kunnen worden gestoken dat wordt getracht te voorkomen dat justitie fouten maakt. Dat is in het belang van een goede rechtspleging en het recht dat mensen hebben op een eerlijk proces. Het openbaar ministerie en de politie moeten zich aan de wet houden om bijvoorbeeld te voorkomen dat mensen onterecht vast komen te zitten. Strafpleiter Knoester meent dat justitie geprikkeld moet worden geen vormfouten te maken. Als er geen consequenties worden verbonden aan overtreding van regels door politie en het openbaar ministerie werkt dat luiheid en mogelijk zelfs verleiding in de hand om het zo nu en dan niet zo nauw met de regels te nemen. Het is juist het werk van justitie ervoor te zorgen dat men wel de in de samenleving afgesproken regels volgt.

Verdieping in het strafrecht

Het verkiezingsprogramma bevat wel meer opvallende opvattingen als het gaat om rechtspraak. Zo wordt ook gesteld dat criminelen nu automatisch worden vrijgelaten nadat ze tweederde van hun straf hebben uitgezeten. Dat is al een aantal jaar niet meer het geval. Aan de invrijheidstelling na tweederde van de gevangenisstraf kan justitie tal van voorwaarden verbinden. Dat bleek recent nog in een rechtszaak tegen de Volkert van der G. die Pim Fortuyn om het leven bracht.

Bovendien valt te verwachten dat rechters lagere straffen uitdelen als veroordeelden meer dan tweederde van hun straf moeten uitzitten.

De vraag dient zich aan of de bedenkers van het verkiezingsprogramma van de liberalen zich wel verdiept hebben in het strafrecht. Het is natuurlijk ook mogelijk dat men dat wel deed, maar domweg dacht dat de kiezer dit soort standpunten wil horen en daarmee onzorgvuldigheid op de koop toe neemt.

Bron: Nieuwscheckers, Leidse Studenten Journalistiek Controleren de Feiten