OM gaat haar boekje te buiten

 

Den Haag, 30 mei 2017

 

Tijdens de zitting in hoger beroep bij het hof te Den Bosch in de zaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk betoogde strafrechtadvocaat Job Knoester vandaag dat het OM haar boekje te buiten gaat. Het OM had zelfstandig buiten de rechter om deskundigen aangezocht met de vraag of nader onderzoek zou kunnen worden verricht. Het draait hierbij om een zogenaamde ‘’IKEA-proef’’ waar de discussie ook al in maart 2017 over ging en om de wens van het OM haar gevoel te staven met onderzoek van Frans Alkemade via zogenaamde Bayesiaanse statistiek.

Strafpleiter Knoester betoogde dat het OM louter deskundigen opdrachten mag geven die staan ingeschreven in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen. Andere deskundigen moeten door de rechter worden benoemd, aldus de raadsman. In hoger beroep dient volgens hem sowieso altijd de route via de rechter te worden bewandeld.

Overigens betwiste de raadsman überhaupt de deskundigheid van Alkemade in strafzaken, maar zeker in de zaak ‘’Nicole van den Hurk’’. Hij verzette zich tegen het door het OM gewilde onderzoek. Voor het geval het hof anders zou oordelen kondigde Knoester aan Professor Peter van Koppen en Professor Ronald Meester contra-onderzoek te willen laten doen.

Het hof liet weten vanmiddag, 30 mei 2017, om 16.00 uur uitspraak te zullen doen.

 

Bron: Het Eindhovens Dagblad; en

 Het Brabants Dagblad.