Den Haag, 24 maart 2020

Coronavirus vergroot problemen TBS-gestelden en gedetineerden

Het Coronavirus beperkt mensen in hun vrijheid. Gedetineerden en tbs-gestelden hadden daar toch al niet zoveel van. Covid-19 vergroot dat probleem uit.

Telefoon Strafrechtadvocaat staat roodgloeiend

Strafrecht- en tbs-advocaat Job Knoester zegt in gesprek met Freek Schravesande van het NRC dat zijn telefoon roodgloeiend staat. Cliënten in de gevangenis of tbs-klinieken lopen over van vragen en onzekerheden. Gedetineerden en tbs-gestelden zijn hun verlof kwijt geraakt. Bezoek is in het belang van de gezondheid niet toegestaan. Zo wordt de wereld die toch al beperkt was wel heel klein voor deze mensen.

Gevechten tussen bewaarders en gedetineerden

In Italië ontstonden gevechten tussen bewaarders en gedetineerden door de onrust. Tot dusverre proberen gedetineerden, bewoners van tbs-klinieken en personeel in ons land er alles aan doen om de rust te bewaren. Maar is dat nog te doen als in een instelling het virus rondwaart? De grootste risico’s hierop ontstaan door mensen die de gevangenis in- en uitgaan. Dat zegt Ton Golstein van de penitentiaire inrichting in Almelo.

Minder activiteiten in TBS-klinieken en gevangenissen

Gevangenissen en tbs-klinieken hebben meerdere maatregelen getroffen. Hoe moeilijk ook: geprobeerd wordt contact te vermijden. Dat betekent dat activiteiten zoals arbeid en sport, maar ook bibliotheekbezoek en onderwijs minder mogelijk zijn.

Ruimhartig omgaan met verzoeken om invrijheidstelling

Jaap Brandligt van stichting Bonjo ziet dat veel gedetineerden de maatregelen wel begrijpen. Advocaat Job Knoester ervaart dat ook. De meeste van zijn cliënten heb er begrip voor dat verlof tijdelijk is opgeschort. Wel zet de strafrechtadvocaat zich ervoor in dat cliënten die door vertraging van strafzaken langer van hun vrijheid dreigen te worden beroofd in vrijheid worden gesteld. Hij hoopt dat officieren van justitie en rechters begrijpen dat gedetineerden worden geconfronteerd met angst en gezondheidsrisico’s in gesloten instellingen waar ze geen kant op kunnen. Hij rekent erop dat de magistratuur ruimhartig omgaat met verzoeken van strafrechtadvocaten om schorsing van de voorlopige hechtenis. Dat is niet alleen in het belang van de individuen die om hun vrijheid vragen in deze moeilijke tijd, maar ook in het belang van de veiligheid in de instellingen. Hoe langer mensen die hun vrijheid kwijt zijn verder dreigen te worden geïsoleerd, hoe meer spanningen optreden. Volgens de strafpleiter kunnen dit soort dingen onrust en irritaties opleveren waardoor kruidvaatjes ontstaan.

Bron: NRC