Den Haag, 24 september 2019

 

Emoties rond forensische psychiatrie en TBS

Ontvluchtingen van TBS-ers komen zelden voor. Recidivecijfers van ex-TBS-gestelden zijn veel gunstiger dan die van ex-gedetineerden. Toch lopen iedere keer de emoties bij incidenten hoog op. Discussies over straffen of behandelen vinden voortdurend plaats. Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Commissies constateren dit ook als bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan naar de mislukte behandeling van Michael P. Ook rechters en advocaten worden steeds vaker geconfronteerd met beledigingen en niet zelden bedreigingen.

 

Is 100 procent veiligheid haalbaar?

De samenleving eist dat veiligheid voorop staat. De politiek wekt de suggestie dat 100 procent veiligheid haalbaar is. Alles moet hiervoor wijken. Ook de privacy van mensen. Het beroepsgeheim moet kunnen worden doorbroken, maar is dat wel zonder risico’s? Eenzijdige berichtgeving en versimpeling van problemen doen onrecht aan de complexe realiteit.

 

Symposium Rumoer rond de forensische psychiatrie

Op 28 november 2019 organiseert SCEM het Symposium Rumoer rond de forensische psychiatrie in Lunteren . Tijdens een professionele ontmoeting met experts wordt de onrust rond de forensische psychiatrie vanuit verschillende hoeken bekeken. Er wordt van gedachten gewisseld over eventuele oplossingen. Aan de orde komen vragen als:

  • Heeft een dader wel altijd andere belangen dan de samenleving?
  • Denken veel weigerende observandi in het Pieterbaan Centrum terecht dat ze met TBS slechter af zijn?
  • Beinvloeden media en maatschappelijke druk rechters?
  • Komen wetten en regels wel overeen met de verwachtingen die we hebben van de forensische zorg?
  • Wat is nu eigenlijk de rol van de media?

 

Spreker strafrechtadvocaat en TBS-deskundige Job Knoester

Tijdens het Symposium bespreken verschillende deskundigen onder leiding van professor Robbert Jan Verkes de knelpunten die zij in hun dagelijks werk tegenkomen. Ook worden hun wensen voor de toekomst besproken. Strafrechtadvocaat en TBS-deskundige Job Knoester spreekt met Erik Masthoff, Michiel van der Wolf, Yvo van Kuijck, Peter van der Laan, Marc Groenhuijsen, Yelle Tieleman, Korrie Louwes, Joke Harte, Gerben Meynen en Johannes Bijlsma.

 

Merel van Dorp zal met de invalshoeken van de sprekers en de deelnemers op zoek gaan naar een constructieve verandering.

 

Aanmelding

Professionals bij de forensische psychiatrie kunnen zich aanmelden via: Scem.

 

Bron:

Scem 1;

SCEM 2.