Den Haag, 13 april 2018

 

Meer onveiligheid door Wet forensische zorg

Op 1 januari 2019 treedt de Wet forensische zorg in werking. Strafrecht- en tbs-advocaat Job Knoester plaatst kritische kanttekeningen bij het enthousiasme van Minister Dekker. Volgens Knoester is het nog maar de vraag of met deze wet een probleem wordt opgelost. In gesprek met het magazine DJIzien stelt hij dat de Wet zelfs meer onveiligheid creëert.

 

Positieve effecten Wet forensische zorg

Een belangrijk doel van de Wet forensische zorg is een betere verbinding tussen strafrecht en reguliere zorg tot stand te brengen. Patiënten moeten zo meer op de juiste plek komen. Als dit soort doelstellingen worden gehaald zijn dat positieve effecten van de Wet.

 

Zorgmijders

Tbs-advocaat Job Knoester werd in de praktijk al geconfronteerd met risico’s van de Wet. Een oud-cliënt vertelde hem psychologische hulp nodig te hebben in verband met een oude post-traumatische-stressstoornis. Hij wilde eerst weten of het dossier van de psycholoog ooit in een strafzaak terecht zou kunnen komen als het toch mis zou gaan. Die zorg kon de strafrechtadvocaat met de nieuwe Wet op komst niet wegnemen. De oud-cliënt liet weten in dat geval te twijfelen of hij hulp zou zoeken. De al langer aangekondigde vrees voor zorgmijders is niet ijdel.

 

Meer specialisatie in tbs

Tbs-deskundige Job Knoester had liever gezien dat in zaken waar tbs dreigt en al is opgelegd vaker dan nu specialisten worden ingezet. Dat geldt zowel voor rechters, officieren van justitie als advocaten. Tot nu toe is dat landelijk gezien nog lang niet overal goed geregeld.

 

Road show tbs

DJI van het Ministerie van Justitie en Veiligheid start een ‘’road show tbs’’ om een bijdrage te leveren aan meer deskundigheid bij het Openbaar Ministerie en rechtbanken in Nederland. Opmerkelijk is dat het lastig blijft de juiste mensen aan tafel te krijgen.

 

Bron: DJIzien magazines.dji