Den Haag, 18 mei 2018

 

De GGZ heeft gefaald

Op 17 mei 2018 bracht het Algemeen Dagblad het nieuws dat de familie van Malek vindt dat de GGZ heeft gefaald. Malek stak in Den Haag 3 mensen neer. Zijn familie stelt diverse malen tevergeefs tijdig om hulp gevraagd te hebben. Ook verwijten zij Parnassia dat na een opname in de GGZ van Malek onvoldoende nazorg is geleverd. In het AD maakte strafrechtadvocaat Job Knoester bekend aangifte te zullen doen tegen die instantie. Ook wordt gedacht aan een klacht bij het medisch tuchtcollege en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 

Familie herkent niet het beeld dat Malek koppelt aan terrorisme

In een uitgebreid gesprek met Jorina Haspels en Victor Schildkamp van het AD doet de broer van Malek zijn verhaal. Hij benadrukt herhaaldelijk het vreselijk te vinden voor de slachtoffers. De broer van Malek zegt dat zijn verhaal niet als een flauw excuus voor het gedrag van zijn broer mag overkomen. Maar Malek was ziek. De goed in Nederland gewortelde familie van Malek ziet ook de onrust in de samenleving. Hierdoor is veel gespeculeerd waardoor er een vertekend beeld is ontstaan. Zo herkent de familie totaal niet het beeld dat Malek terroristisch gedachtegoed zou aanhangen terwijl zij wel veel contact met hem hadden. Het AD tekent op 17 mei 2018 het verhaal van de broer van Malek op waarin hij vertelt te komen uit een gegoed Palestijns gezin dat in Syrië woonde. In de oorlog kwamen ze knel te zitten met veel gevaar tot gevolg. Een voor een vlucht het gezin naar Nederland. Daar woonde al familie. Tijdens die vlucht maakten ze traumatische ervaringen mee waaronder het verlies van hun vader. De broer beschrijft hoe het sindsdien met Malek ging tot het geweld in Den Haag. Hij vond het na alle berichtgeving van belang zijn verhaal te doen.

 

Meer incidenten rond GGZ

De familie realiseert zich dat het doen van aangifte tegen Parnassia een zwaar middel is. Toch vinden zij dat in dit geval op zijn plaats. Hierbij bestaat ook het besef dat het complex is om causaal verband aan te tonen tussen het gestelde falen van de GGZ en de daad van Malek. Op dit moment wordt materiaal verzameld ter onderbouwing hiervan. Zij hopen dat daarna het optreden van de GGZ kritisch wordt bekeken. Hoewel het gaat om dit individuele geval is niet zonder gewicht dat er meer incidenten zijn. Hierbij valt onder andere te denken aan de man die Els Borst om het leven bracht. Een ander voorbeeld is de man die met een jeugd-tbs-verleden – na tevergeefs zelf om hulp gevraagd te hebben – in 2012 in Den Haag Ximena om het leven bracht.

 

In 2016: ‘’Het gaat een keer mis’’

In een uitgebreid interview met het AD zei tbs- en strafrechtspecialist Job Knoester in juni 2016 te menen dat de GGZ haar rol beter zou moeten oppakken. Hij zei toen te vrezen dat het een keer mis zou gaan.

 

Bron:

Het AD (1)

Het AD (2)

Het AD (3)