Den Haag, 22 februari 2020

 

Zoektocht naar wapens in de gevangenis Zaanstad

Begin deze maand is in de gevangenis te Zaanstad met man en macht gezocht naar wapens. Dat gebeurde tijdens een lockdown waarbij de gedetineerden nagenoeg werden afgesloten van de buitenwereld. Advocaat Christiaan Kwint gaat in een column voor het tijdschrift Timeys in op de vraag wat een lockdown is en wat de gevolgen zijn.

 

Lockdown als gevolg van dreiging liquidatie

Een lockdown vindt plaats als er sprake is van (dreiging van) een ernstig geweldsincident. Deze maand zou het gaan om dreiging van de liquidatie met een wapen in de penitentiaire inrichting. In december 2019 was er ook sprake van een lockdown in de gevangenissen te Zutphen en Grave.

 

Directeur van de gevangenis verantwoordelijk voor orde en veiligheid

In zijn column wijst Christiaan Kwint er op dat de directeur van de gevangenis verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid. Hier passen bevoegdheden bij. Als dat nodig is kan een soort mobiele eenheid in de gevangenis worden ingezet. Dit is de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening. In deze bijzondere omstandigheden zijn de gedetineerden verplicht bevelen op te volgen. Als dat niet gebeurt volgt mogelijk bestraffing. Pas achteraf kan door de beklagrechter worden getoetst of het gegeven bevel en de eventueel opgelegde straf terecht is gegeven.

 

Vergaande bevoegdheden gevangenisdirecteur

De bevoegdheden van de gevangenisdirecteur kunnen ver gaan. Niet alleen kan het gedetineerden worden verboden deel te nemen aan bepaalde activiteiten, of kunnen zij in afzondering worden geplaatst, maar ook is bijvoorbeeld onderzoek aan het lichaam of zelfs in het lichaam mogelijk. Ook kan contact met de buitenwereld worden beperkt.

 

Vraag je strafrechtadvocaat wat je rechten zijn

Al met al kunnen de bevoegdeheden van de directeur van de gevangenis in het belang van de orde en veiligheid de lichamelijke integriteit en vrijheid van gevangenen aantasten. Dat is altijd vervelend, maar helemaal als de betrokken gedetineerde zelf niks verkeerd heeft gedaan. Toch vraagt de orde en veiligheid soms dat een ieder zich aan dergelijke maatregelen onderwerpt. Dat mag uiteraard nooit langer duren dan noodzakelijk is. Christiaan Kwint adviseert in zijn column gedetineerden die twijfelen aan de rechtmatigheid van opgelegde maatregelen contact op te nemen met hun advocaat.

 

Bron: Timeys.