Den Haag, 26 november 2018

 

Geen lichtzinnige aanvulling voorlopige ten laste legging

De wetgever heeft voor ogen gehad dat niet lichtzinnig moet worden omgesprongen met de bevoegdheid van de Officier van Justitie tot aanvulling met nieuwe feiten van de voorlopige ten laste legging ex. art 261 lid 3 Sv . Dat betoogt Strafrechtadvocaat Wendy Alberts in een blog voor SDU. De wetgever wilde dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde zou zijn. Te denken valt aan de situatie dat de betreffende feiten bij het voortduren van de voorlopige hechtenis ná het noodzakelijkerwijs uitbrengen van de dagvaarding aan het licht zijn gekomen. Toch laat de praktijk zien dat wordt toegestaan dat de Officier van Justitie tot aan de inhoudelijke behandeling nog tot een dergelijke aanvulling kan overgaan, ook als deze feiten al ruim voor het uitbrengen van de voorlopige dagvaarding bekend waren. Dat is volgens Wendy Alberts geen goede gang zaken.

 

Bron: SDU