Den Haag, 22 januari 2018

 

Misleidend bericht NRC

Het Parool en NRC melden vandaag dat politiebaas Ad Smit volgende week zal worden ontslagen. Deze conclusies zijn voorbarig. In ieder geval is hiervan bij Ad Smit niets bekend. Opmerkelijk is ook dat het NRC meldt dat een eventueel beroep tegen ontslag vermoedelijk niet tot een ander besluit zal leiden. Naast het feit dat niet valt in te zien op grond waarvan het NRC de deskundigheid kan worden toebedeeld om op voorhand de uitkomst van complexe procedures te voorspellen is dit misleidend.

 

Imposante carrière met veel betekenis voor Amsterdam

Ad Smit heeft tijdens een imposante carrière bij de politie veel betekend voor de veiligheid van de stad Amsterdam. Hij heeft van meet af aan gesteld gedragingen te hebben verricht in overleg met en/of met medeweten van zijn meerderen bij de politie. In dit kader deed hij uitgaven in verband met relatiebeheer. Te denken valt aan beloning van collega’s en representatie. Daarnaast heeft Ad Smit ook zelf beloning ontvangen voor zijn eigen jarenlange inzet voor het korps. Van belang is dat Ad Smit twee keer per jaar verantwoording voor zijn budget moest afleggen bij de korpsleiding. Bij deze resultaatverantwoordelijkheid kwam ook representatie en beloning aan de orde. Nooit is hierbij een probleem gesignaleerd.

 

Vertrouwen in strafvervolging

Ad Smit ziet een eventuele strafvervolging met veel vertrouwen tegemoet. Strafpleiter Job Knoester heeft ter verdediging van zijn cliënt de onderzoeksrechter verzocht meerdere getuigen te mogen horen. Als het NRC en parool voorspellend blijken te hebben gepubliceerd over een ontslag zal Ad Smit zich ook daar tegen verweren met behulp van een arbeidsrechtadvocaat.

 

Aangifte tegen de politie wegens lekken

Strafrechtadvocaat Job Knoester laat aan het Parool weten dat door Ad Smit inmiddels aangifte is gedaan tegen de politie van het lekken op meerdere momenten. De huidige publicaties van het NRC en Parool zullen daarbij worden betrokken.

 

Bronnen:

NRC;

Het Parool