Den Haag, 26 oktober 2017

 

Zuiniger op TBS

‘’Als Nederland werkelijk meer veiligheid wil zullen tbs-ers niet meer moeten worden gestigmatiseerd, moet de politiek niet meer op incidenten wetten creëren en louter strenger optreden en dient de rechter meer oog te hebben voor de rechtspositie van tbs-patiënten en niet alleen voor de rest van de samenleving.’’.

 

Deze conclusie trekt de in strafrecht en TBS gespecialiseerde advocaat Job Knoester in een artikel voor The Post Online. Hij betoogt dat politiek, samenleving en ook de rechterlijke macht zuiniger moeten zijn op het TBS-systeem. Daarmee zouden advocaten meer handvatten worden geboden dan nu het geval is cliënten positief te adviseren mee te werken aan gedragskundige rapportages. Hierdoor zouden meer verdachten die dat nodig hebben in TBS terecht kunnen komen waardoor de veiligheid in de samenleving toeneemt.

 

TBS moet aantrekkelijker zijn

Volgens TBS-advocaat Job Knoester valt ten aanzien van het voorkomen van ernstige delicten een positiever effect te verwachten als TBS voor verdachten aantrekkelijker wordt gemaakt dan wederom louter reageren met hardere en strengere regelgeving. Zo gaan er bijvoorbeeld sinds het aantreffen van Anne Faber stemmen op om verdachten te dwingen medewerking te verlenen aan gedragskundige rapportages of TBS op te leggen zonder dat vaststaat of er sprake is van een behandelbare stoornis. Dergelijke repressieve reacties zullen volgens strafrechtadvocaat Job Knoester alleen maar meer verzet tegen tbs opleveren met meer risico’s tot gevolg.

 

Bron: The Post Online