Den Haag, 10 juni 2019

 

De waarde van getuigen in strafzaken

Rechters en officieren moeten geen waarde hechten aan het zekerheidsoordeel van getuigen. Dat betoogt strafrechtadvocaat Wendy Alberts in een blog voor Timeys. In bijna alle strafzaken spelen getuigen een belangrijke rol. Verdachten zeggen vaak dat getuige-verklaringen niet kloppen. Als een dergelijke getuige dan ook nog eens zegt zeker te weten dat de waarneming juist is, lijkt het onbegonnen werk om de rechter ervan te overtuigen dat het in werkelijkheid anders is gegaan. Dat is het echter niet. Wel is het van belang te weten hoe de betrouwbaarheid van een getuigenverklaring kan worden getoetst. Wendy Alberts heeft voordat ze advocaat werd een aantal jaar als psycholoog gewerkt. Ze hield zich toen bezig met het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen.

 

Tijdschrift voor gedetineerden, ook met input van strafrechtadvocaten

Timeys is een blad voor gedetineerden. Hierin vindt u onder andere verhalen van (ex-)gedetineerden en achterblijvers. Ook kunt u in het tijdschrift kunst van gedetineerden en columns van strafrechtadvocaten vinden.

 

Bron: Timeys.