Op 19 oktober 2016 heeft de wrakingskamer van de rechtbank te Den Bosch het verzoek om nieuwe rechters in de strafzaak rond het overlijden van Nicole van de Hurk niet gehonoreerd. Voor zo ver nabestaanden de wrakingsverzoeken indienden als spreekgerechtigden zijn zij niet ontvankelijk verklaard. Voor zo ver ze dit deden als benadeelde partijen waren ze wel ontvankelijk maar zijn de verzoeken afgewezen.

De Haagse strafrechtadvocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut menen dat uit de motivering van de wrakingsverzoeken op te maken viel dat deze door de nabestaanden zijn gedaan in hun al dan niet vermeende hoedanigheid van spreekgerechtigden. De wrakingskamer heeft de gedane verzoeken breder opgevat.

De motivering van de beslissing om geen nieuwe rechters toe te kennen valt te lezen op de site van de Rechtspraak.

Advocaat strafrecht en tbs Job Knoester sprak tegenover Omroep Brabant over onnodige vertraging in een toch al gemankeerd proces. Met dit laatste doelde hij op het door de verdediging op 13 oktober 2016 gehouden pleidooi waarbij is betoogd dat er geen sprake is geweest van een eerlijk proces. Hieraan legde Knoester en Van der Hut ten grondslag dat binnen een paar maanden nadat Nicole van den Hurk werd aangetroffen al belangrijke bewijsstukken zoals kleding werden vernietigd. Jaren later bleek bij de heropgraving bovendien een kaak van het slachtoffer te ontbreken zodat ook daaraan geen onderzoek meer mogelijk was.

Bronnen:

de Rechtspraak; en

Omroep Brabant