TBS-VERLENGINGSPROCEDURE

Op 23 november 2016 behandelde de rechtbank te Den Bosch wederom een zaak tegen de man die verdachte is in de zaak rond het overlijden van Nicole van de Hurk. Het ging nu om de vordering van de officier van justitie tot verlenging van de TBS voor de duur van een jaar van de cliënt van strafrechtadvocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut.

GEEN HERHALINGSGEVAAR VOLGENS RECHTER

De in TBS gespecialiseerde advocaat Job Knoester bepleitte het einde van de TBS. Hij wees hierbij op overwegingen van de Bossche rechters die zijn client op 21 november 2016 vrijspraken van doodslag maar wel een veroordeling voor verkrachting uitspraken. Hoewel Knoester en Van der Hut een volledige vrijspraak op zijn plaats vonden en vinden menen zij dat terecht geen nieuw TBS werd opgelegd. In dit verband overwoog de rechtbank onder andere:

‘’… bestaat thans naar het oordeel van de rechtbank voldoende aanwijzingen dat het recidiverisico bij verdachte voor het wederom plegen van een met dat indexdelict vergelijkbaar feit ten gevolge van de succesvolle tbs-behandeling (tot nu toe) dermate klein is, dat dit het opleggen van een (nieuwe) tbs-maatregel niet kan rechtvaardigen’’.

CONCLUSIES DESKUNDIGEN

Daarnaast beriep TBS-specialist Knoester zich op bevindingen van een psychiater en een psycholoog die zijn cliënt in de strafzaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk hadden onderzocht.

De psychiater oordeelde dat de kans op nieuwe TBS-waardige delicten laag tot hooguit matig is. De psycholoog concludeerde zelfs dat er sprake is van een laag tot zeer laag herhalingsgevaar.

RECLAME VOOR TBS

De Haagse strafrechtadvocaat betoogde dat de behandeling zo succesvol was dat zijn cliënt als het ware reclame voor het TBS-systeem is. Bovendien zou het volgens hem niet uit te leggen zijn als de rechtbank op 21 november 2016 een laag recidiverisico aanneemt en binnen een paar dagen meent dat er wel dusdanig herhalingsgevaar is dat de TBS moet worden verlengd. De rechtbank doet op 7 december 2016 uitspraak.

Bronnen:

Het Eindhovens Dagblad; en

Omroep Brabant.