Den Haag, 18 november 2019

 

Perspectief om met Sander Dekker om de tafel te gaan

De Nederlandse Orde van Advocaten gaat weer met Minister Sander Dekker in gesprek. Dat signaal kwam nadat het kabinet duidelijk maakte dat de komende twee jaar 60 miljoen beschikbaar komt in een poging de hoogste nood in de sociale advocatuur tegen te gaan. Strafpleiter Robert Malewicz kwam eerder met het initiatief om in januari 2020 twee weken lang geen piket meer te doen. Aan zijn oproep werd massaal gehoor gegeven. Het Advocatenblad tekent op dat Malewicz het gebaar van de Ministerraad een mooi gebaar vindt. Wat hem betreft is de ‘’stakingsactie’’ van de baan.

 

127 miljoen erbij

Ook met het extra geld erbij is de vergoeding die sociaal advocaten ontvangen ver onder de maat. Toch is er perspectief om weer met de Minister aan tafel te gaan. Daar kunnen de plannen van Sander Dekker en de invoering van de structurele aanbevelingen van de commissie Van der Meer aan de orde komen. In lijn met het advies van die commissie wil de advocatuur dat er jaarlijks 127 miljoen bij komt. Alleen dan kan de burger met een kleine portemonnee deugdelijke rechtsbijstand krijgen.

 

Kritische geluiden in de strafrechtadvocatuur

Hoewel de Nederlandse Orde van Advocaten en specialisatieverenigingen leden oproepen de actie in januari 2020 af te blazen zijn er ook kritische geluiden. Zo legt het strafrechtkantoor Vlug Huisman Maarsingh op haar website op onderbouwde wijze uit waarom dat kantoor geen gevolg geeft aan de oproep van de Nederlandse Orde van Advocaten. De strafpleiters van Knoester Van der Hut Alberts & Korteling advocaten zijn het volledig eens met de kritiek in de blog van hun collega’s in Deventer. Toch komt ons Haagse strafrechtkantoor tot een andere weging. Ook wij menen dat de adviezen van de commissie Van der Meer moeten worden opgevolgd. De reactie van de politiek om nu de komende twee jaar extra geld beschikbaar te stellen maakt dat wij reden zien voor de advocatuur het gesprek met Sander Dekker weer aan te gaan. Als dat geen gewenst resultaat oplevert zal er hernieuwde stakingsbereidheid zijn. Dat weet de Minister nu ook.

 

De commissie Van der Meer moet worden gevolgd

Sander Dekker kreeg langere tijd het verwijt alleen maar te willen praten terwijl op voorhand de uitkomst vaststond. Wij menen dat de advocatuur zichzelf niet in de positie moet plaatsen waarbij haar datzelfde verwijt kan worden gemaakt. De advocatuur moet kunnen beargumenteren en onderbouwen waarom naar de commissie Van der Meer moet worden geluisterd. Na de door de Minister gemaakte beweging moeten advocaten volgens ons kantoor opnieuw met hem de dialoog aangaan.

Zo sterk als de zwakste schakel

Er is nog een ander argument waarom op dit moment ons kantoor niet staakt. Een staking heeft alleen zin heeft als iedereen zich daaraan committeert. Als actie wordt gevoerd is men zo sterk als de zwakste schakel. Tot de toezegging van Sander Dekker dat er geld bij komt was de stakingsbereidheid in de advocatuur zo groot dat deze op voorhand succesvol was. Op dit moment is er meer verdeeldheid. Als tijdens de verdere gesprekken met de Minister blijkt dat praten opnieuw zinloos is zal het stakingsmiddel wat ons betreft opnieuw reëel een middel kunnen zijn.

 

Bronnen:

Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters; en

Het Advocatenblad.