Den Haag, 17 april 2018

 

Dood personeelslid door werkdruk en personeelstekort in TBS

De dood van een personeelslid in TBS-kliniek de Kijvelanden begin 2017 was onder andere het gevolg van te hoge werkdruk en personeelstekort. RTL Nieuws bracht dat bericht op 16 april 2018 nadat een conceptrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid werd ingezien.

 

Beleid Ministerie vergroot onveiligheid in TBS

In gesprek met RTL nieuws zegt TBS-deskundige Job Knoester dat personeelstekort en wisselingen in personeel een van de grootste probleem is in alle tbs-klinieken in Nederland. De strafrechtadvocaat meent dat beleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een negatieve invloed heeft op de werkdruk in tbs-instellingen. Zo zijn klinieken verplicht aangifte te doen tegen tbs-patiënten als die mogelijk tijdens de behandeling strafbare feiten plegen. Dat geeft in veel gevallen onnodig hoge werkdruk. Bovendien geeft het onrust onder patiënten. Knoester meent dat het beter zou zijn de beslissing over het al dan niet doen van aangifte over te laten aan de klinieken zelf.

 

Automatisch verlies verlof TBS-ser onverstandig

Een TBS-patiënt is langdurig automatisch verlof kwijt als niet tijdig wordt teruggekeerd van verlof of als er een vermoeden bestaat van het plegen van een strafbaar feit. Ook die beleidsregel zorgt voor  veel werkdruk en frustraties in klinieken. Dat kan dan weer tot onveiligheid kan leiden. Tbs-advocaat Job Knoester meent dat ook de beslissing of en zo ja hoe lang geen gebruik wordt gemaakt van een verlofmachtiging aan klinieken zou moeten worden overgelaten.

 

Bron: RTL Nieuws – item over TBS te zien van ongeveer 7.45 minuten 

en artikel RTL.