Den Haag, 19 januari 2020

 

TBS-verloven zijn geen gunst of een recht

Verloven tijdens tbs zijn geen gunst of pleziertje voor tbs-gestelden. Als het veilig is zijn verloven een onmisbaar onderdeel van een succesvolle behandeling. Het is belangrijk dat er voldoende goed gekwalificeerd personeel is in tbs. De maatregel maakt Nederland veiliger. Ex-tbs-gestelden vallen vier keer minder in herhaling als het gaat om ernstige delicten dan ex-gedetineerden. De afgelopen week stonden zeven tbs-klinieken tegenover de Staat voor de kort gedingrechter. Zij willen meer geld om te kunnen doen wat de samenleving eist: zorgen voor goede behandeling die beveiligt. Tbs-advocaat Job Knoester sprak er op 14 januari 2020 over in het radioprogramma Spraakmakers op NPO radio 1.

 

Voldoende TBS-personeel is in het belang van de veiligheid

Tbs-deskundige Knoester wijst erop dat voldoende goed personeel bijvoorbeeld nodig is om zorgvuldig in te schatten of een tbs-gestelde op verlof kan. Als het misgaat tijdens verlof schreeuwt de samenleving moord en brand. Het is dan wel van belang klinieken de middelen te geven die ze nodig hebben in het belang van een ieders veiligheid. Uit de hele wereld komen deskundigen naar Nederland om te kijken hoe we tbs hebben ingericht. Men vindt het een knap stelsel. Job Knoester zegt in Spraakmakers dat je met de huidige tekorten echter ADO in de Champions League laat spelen.

 

Veel wisselingen bij TBS-personeel

Een client van tbs-deskundige Knoester vertelde in 3 maanden tijd zeventig sociotherapeuten te hebben gezien. De helft kwam via een uitzendbureau. Er zijn ook cliënten van de tbs-specialist die in twee jaar tijd vijf tot zeven verschillende behandelcoördinatoren voorbij zagen komen. Het is dan voor een patiënt onmogelijk om iedere keer opnieuw de hele ziel en zaligheid bloot te leggen. Bovendien kan een nieuwe behandelaar ook weer een hele andere route inslaan. Dat komt de continuïteit en daarmee de veiligheid niet ten goede.

 

Bron:

NPO radio 1, Spraakmakers (I); en

NPO radio 1, Spraakmakers (2).