Den Haag, 6 januari 2019

 

TBS-advocaat Job Knoester hekelt TBS-beleid

Tbs-advocaat Job Knoester hekelt in het Advocatenblad het politieke beleid – of liever het gebrek daaraan – ten aanzien van tbs. In 2013 besloot toenmalig staatssecretaris Fred Teeven drie tbs-klinieken te sluiten. Ondertussen zocht de politiek met het NIFP wel jarenlang naar een antwoord op ‘’tbs-weigeraars’’. Verdachten weigeren regelmatig medewerking aan gedragskundig onderzoek in de hoop tbs te ontlopen. Onder andere met de recent ontwikkelde weigerafdeling van het Pieter Baan Centrum wordt getracht deze strategie tegen te gaan. Tbs-advocaten en behandelaren vreesden in 2013 al dat de sluiting van tbs-klinieken een vernietiging van deskundigheid en capaciteit inhield.

 

Stijging TBS-opleggingen

De afgelopen drie jaar is het aantal jaarlijkse tbs-opleggingen gestegen. Het gevolg is een toename van de toch al bestaande capaciteitsproblemen in de tbs-sector. Al jarenlang is er sprake van personeelsproblemen. Inmiddels zijn er ook wachtlijsten voor bijna alle tbs-klinieken.

 

Sluiting TBS-klinieken leidt tot incidenten

De afgelopen jaren leidden frustraties bij tbs-gestelden rond de sluiting van klinieken al tot incidenten. Tbs-advocaten voorzien meer problemen als niet op korte termijn wordt ingegrepen.

 

Bron: het Advocatenblad