Den Haag, 13 december 2017

 

Undercoveroperatie

Het Openbaar Ministerie heeft eerder dit jaar een agent undercover ingezet in de zaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk. Deze agent ging in gesprek met een tweetal getuigen die eerder waren ondervraagd door een onderzoeksrechter, het Openbaar Ministerie en de advocaten van de verdachte. Dat bleek op 12 december 2017 tijdens de zitting van het hof te Den Bosch.

 

Justitie houdt in hoger beroep rechter en verdediging in het donker

De getuigen op wie de undercoveractie was gericht hadden in eerste instantie volgens Justitie in 2015 belastend verklaard over de verdachte. In 2016 bleek dat de rechtbank en het Openbaar Ministerie geen gebruik wilden maken van de getuige-verklaringen. Het Openbaar Ministerie zal pas op een latere zitting bekend maken wat volgens haar deze actie heeft opgeleverd.

 

Zware kritiek Knoester en Van der Hut op het OM

Strafrechtadvocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut uitten zware kritiek op de handelwijze van het Openbaar Ministerie. Naar hun oordeel is in hoger beroep inmiddels voor de derde keer zonder juiste juridische grondslag onderzoek achter de rug van de rechter en de verdediging om verricht. Eerder betoogden de advocaten al dat het Openbaar Ministerie tweemaal onbevoegd (vermeende) deskundigen onderzoek had laten verrichten. Dat ging om de zogenaamde en mislukte IKEA-proef en de inzet van Frans Alkemade. De laatste claimde op basis van Bayesiaanse statistiek uitlatingen te kunnen doen over schuld of onschuld van de verdachte. Knoester en Van der Hut bepleitten in mei 2017 onder andere dat hij daarvoor ieder deskundigheid ontbeerde. Op verzoek van de verdediging maakte de professor in waarschijnlijkheidsberekening Ronald Meester een rapport op waarin hij met vernietigende conclusies komt ten aanzien van de werkwijze van Alkemade. Knoester en Van der Hut beschouwen de werkwijze van justitie in hoger beroep tot dusverre als een zwaktebod.

 

Verhaal van getuigen alleen maar zwakker

Overigens lieten de strafpleiters ook al doorschemeren te vinden dat het verhaal van de twee getuigen die zich in 2015 bij Justitie hadden gemeld alleen maar zwakker is geworden.

Bron: Het Algemeen Dagblad