Vereniging van TBS Advocaten

Nadat sedert het voorjaar 2016 ongeveer een jaar lang zo’n tien in TBS gespecialiseerde advocaten hard hebben gewerkt is op 31 mei 2017 de Vereniging van TBS Advocaten opgericht. De vereniging wil de deskundigheid vergroten van advocaten die zich bezighouden met een dreigende of opgelegde TBS-maatregel.

TBS specialisten

Om haar ambitie te verwezenlijken zal de vereniging opleidingen en studiebijeenkomsten organiseren. Ook zullen er intervisiebijeenkomsten en lezingen in het leven worden geroepen. De vereniging zal de komende maanden advocaten uitnodigen zich aan te melden als (aspirant-)lid. Het gaat dan om strafrechtadvocaten waarvan wordt vermoed dat zij veel deskundigheid op het gebied van TBS hebben. Het kan natuurlijk heel goed zo zijn dat de vereniging per abuis advocaten die daarvoor in aanmerking komen over het hoofd ziet. Een ieder die voldoet aan de toelatingseisen zal vereniging van tbs advocaten graag begroeten. Alleen specialisten kunnen lid worden van de vereniging.

Ook de komende periode zal de vereniging veel werk gaan verzetten. Het bestuur bestaat op dit moment uit:

 

Bron: Advocatenblad.